Share this page on following platforms.

Home Gurus Kirit Bhaiji

Popular Videos - Katha & Kirit Bhaiji

Pujya Kirit Bhai Ji (Day 1) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 2 (Kishangarh)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 1)

Pujya Kirit Bhai Ji (Day 4) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 1

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 6)

Ram Katha by Shree Kirit bhai ji

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 1 (Kishangarh)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 5)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram katha - (Nasik) :- Day 1

Pujya Kirit Bhai Ji (Day 6) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 1 (Jodhpur)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 3)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 2)

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 3 (Kishangarh)

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 5)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 4)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 7 (Jodhpur)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 8)

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 5 (Kishangarh)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 4

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 9)

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 4 (Kishangarh)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 7)

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 6 (Kishangarh)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 2 (Jodhpur)

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-1

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 7 (Kishangarh)

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 1.

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 1)

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 1)

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 6

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 4)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 2

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 2)

Pujya Kirit Bhai Ji (Day 6) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram katha - (Nasik) :- Day 5

Glimpses of Shree Suktam Katha by Shree Kirit Bhaiji (Part II)

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 9 Ahmedabad (Gujarat)

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 5 (Kishangarh)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 5)

Pujya Shri KiritBhai Ji Shrimad Bhagwat Katha In Day 5 Kandivali (Mumbai)

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 3)

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 5

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 8)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 4 (Jodhpur)

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 4 Ahmedabad (Gujarat)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 3

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 2)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 3 (Jodhpur)

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 7 Ahmedabad (Gujarat)

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-4

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 7)

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 5 (Jodhpur)

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 3)

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-5

Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 7)

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-3

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 7 (Kishangarh)

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 6 Ahmedabad (Gujarat)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 7

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-55

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 6)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 6

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-61

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 4)

Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (2nd Day).

Devi Bhagwat Katha Part-21 by Kiritbhaiji

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-60

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 5

Pujya Shri KiritBhai Ji Shrimad Bhagwat Katha In Day 6 Kandivali (Mumbai)

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 5 Ahmedabad (Gujarat)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 8

Pujya Shri KiritBhai Ji Shrimad Bhagwat Katha In Day 7 Kandivali (Mumbai)

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ahmedabad (Gujarat)

Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 9

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-6

Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 3 Ahmedabad (Gujarat)

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 2

Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (5th Day).

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 8

Ram Katha by Shree Kirit bhai ji (7th Day)

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-31

Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 8 (Jodhpur)

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-2

ram katha by kirit bhai ji

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-59

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 4

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-9

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 2 (Kishangarh)

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-7

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-12

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-14

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-13

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-10

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-58

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-34

Devi Bhagwat Katha Part-24 by Kiritbhaiji

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-25

Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 7

Devi Bhagwat Katha Part-20 by Kiritbhaiji

Devi Bhagwat Katha Part-17 by Kiritbhaiji

Devi Bhagwat Katha Part-23 by Kiritbhaiji

Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (8th Day)

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-35

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-57

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-37

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-38

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-49

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-36

Devi Bhagwat Katha Part-19 by Kiritbhaiji

Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-54

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-39

Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (3rd Day).

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-40

Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 6 (Kishangarh)

Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-41

Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (4th Day).

Glimpses of Shree Suktam Katha by Shree Kirit Bhaiji (Part I)

shri ram katha by shri kirit bhai ji (9th day)

Glimpses of Shree Suktam Katha by Shree Kirit Bhaiji (Part III)

Shree Ram katha by Shree kireet bhai ji 13 december

Bhagwat Katha, Bhagalpur Part 2. - By Rushivarji KIRIT BHAIJI

Acharya Shri Kirit Bhaiji - Aaj Ki Khabar

Raas Raseshvar, Vrindavan (2007) Part 3 - by Rushivarji KIRIT BHAIJI

Contents of this list:

Pujya Kirit Bhai Ji (Day 1) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 2 (Kishangarh)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 1)
Pujya Kirit Bhai Ji (Day 4) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 1
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 6)
Ram Katha by Shree Kirit bhai ji
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 1 (Kishangarh)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 5)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram katha - (Nasik) :- Day 1
Pujya Kirit Bhai Ji (Day 6) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 1 (Jodhpur)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 3)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 2)
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 3 (Kishangarh)
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 5)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 4)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 7 (Jodhpur)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 8)
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 5 (Kishangarh)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 4
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 9)
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 4 (Kishangarh)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Malad, Mumbai (Day 7)
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 6 (Kishangarh)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 2 (Jodhpur)
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-1
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 7 (Kishangarh)
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 1.
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 1)
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 1)
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 6
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 4)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 2
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 2)
Pujya Kirit Bhai Ji (Day 6) Bhagwat Katha Jalgaon (M.H)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram katha - (Nasik) :- Day 5
Glimpses of Shree Suktam Katha by Shree Kirit Bhaiji (Part II)
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 9 Ahmedabad (Gujarat)
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Day 5 (Kishangarh)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 5)
Pujya Shri KiritBhai Ji Shrimad Bhagwat Katha In Day 5 Kandivali (Mumbai)
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 3)
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 5
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 8)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 4 (Jodhpur)
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 4 Ahmedabad (Gujarat)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 3
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 2)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 3 (Jodhpur)
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 7 Ahmedabad (Gujarat)
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-4
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 7)
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 5 (Jodhpur)
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 3)
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-5
Shri Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ujjain (Day 7)
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-3
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 7 (Kishangarh)
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 6 Ahmedabad (Gujarat)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 7
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-55
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 6)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 6
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-61
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Nagaur Rajasthan (Day 4)
Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (2nd Day).
Devi Bhagwat Katha Part-21 by Kiritbhaiji
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-60
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 5
Pujya Shri KiritBhai Ji Shrimad Bhagwat Katha In Day 6 Kandivali (Mumbai)
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 5 Ahmedabad (Gujarat)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 8
Pujya Shri KiritBhai Ji Shrimad Bhagwat Katha In Day 7 Kandivali (Mumbai)
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Ahmedabad (Gujarat)
Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Devi Bhagwat Katha - (Bhuj) :- Day 9
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-6
Ram Katha - Shri Kirit Bhaiji Maharaj - Day 3 Ahmedabad (Gujarat)
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 2
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 2 Part 4
Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (5th Day).
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 8
Ram Katha by Shree Kirit bhai ji (7th Day)
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-31
Shri Kirit Bhai Maharaj - Ram Katha - Part 8 (Jodhpur)
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-2
ram katha by kirit bhai ji
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-59
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 4
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-9
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 2 (Kishangarh)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 1
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-7
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-12
Devi Bhagwat Katha Part-22 by Kiritbhaiji
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-14
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-13
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-10
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-58
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-34
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-27
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 1 (Kanpur)
Devi Bhagwat Katha Part-24 by Kiritbhaiji
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-25
Shri Kirit Bhai Maharaj Ram katha - (Nashik) :- Day 7
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-28
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 2 Part 1
Devi Bhagwat Katha Part-20 by Kiritbhaiji
Devi Bhagwat Katha Part-17 by Kiritbhaiji
Devi Bhagwat Katha Part-23 by Kiritbhaiji
Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (8th Day)
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-35
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-57
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-33
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-37
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 2
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-38
Kiritbhai Ji Bhagwat Katha Day 4 Part 5 Kanpur
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-26
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 8
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-49
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-36
Devi Bhagwat Katha Part-19 by Kiritbhaiji
Kiritbhaiji Devi Bhagwat Katha Part-54
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-39
Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (3rd Day).
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-40
Kiritbhai Ji Bhagwat Katha Day 4 Part 1 Kanpur
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 2 Part 12
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 2 Part 5
Shri Kirit Bhai Maharaj Shreemad Bhagwat Katha - Part 6 (Kishangarh)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 10
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 12
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 2 Part 3
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-32
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 9
Kiritbhai Ji Devi Bhagwat Katha Part-41
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 11
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 11 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 8 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Bhagwat Katha Day 4 Part 6 Kanpur
Kiritbhai Ji Bhagwat Katha Day 4 Part 4 Kanpur
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 3
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 7
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 2 Part 2
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 12 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Bhagwat Katha Day 4 Part 2 Kanpur
Kiritbhai Ji Bhagwat Katha Day 4 Part 3 Kanpur
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 5
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 6 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 7 (Kanpur)
Ram Katha by Shri Kirit Bhai ji (4th Day).
Glimpses of Shree Suktam Katha by Shree Kirit Bhaiji (Part I)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 10 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 1 Part 4
shri ram katha by shri kirit bhai ji (9th day)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 4 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 3 (Kanpur)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 5 (Kanpur)
Glimpses of Shree Suktam Katha by Shree Kirit Bhaiji (Part III)
Kiritbhai Ji Shrimad Bhagwat Katha Day 3 Part 9 (Kanpur)
Shree Ram katha by Shree kireet bhai ji 13 december
Bhagwat Katha, Bhagalpur Part 2. - By Rushivarji KIRIT BHAIJI
Acharya Shri Kirit Bhaiji - Aaj Ki Khabar
Raas Raseshvar, Vrindavan (2007) Part 3 - by Rushivarji KIRIT BHAIJI
Kiritbhai Ji Pravachan Episode 114

Bhajan Lyrics View All

मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे
श्री राधा हमारी गोरी गोरी, के नवल
यो तो कालो नहीं है मतवारो, जगत उज्य
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया
जब शमा बुझ गयी तो महफ़िल में रंग आया
नी मैं दूध काहे नाल रिडका चाटी चो
लै गया नन्द किशोर लै गया,
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
मोहे आन मिलो श्याम, बहुत दिन बीत गए।
बहुत दिन बीत गए, बहुत युग बीत गए ॥
मेरा आपकी कृपा से,
सब काम हो रहा है
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
प्रभु कर कृपा पावँरी दीन्हि
सादर भारत शीश धरी लीन्ही
कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही न लगे श्यामा तेरे बिना
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़
श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा
राधा कट दी है गलिआं दे मोड़ आज मेरे
श्याम ने आना घनश्याम ने आना
हम राम जी के, राम जी हमारे हैं
वो तो दशरथ राज दुलारे हैं
हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,
डरने की क्या बात? जब मैं बैठा हूँ
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
हर साँस में हो सुमिरन तेरा,
यूँ बीत जाये जीवन मेरा
हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम
राधे तु कितनी प्यारी है ॥
तेरे संग में बांके बिहारी कृष्ण
तेरे दर पे आके ज़िन्दगी मेरी
यह तो तेरी नज़र का कमाल है,
सारी दुनियां है दीवानी, राधा रानी आप
कौन है, जिस पर नहीं है, मेहरबानी आप की
ना मैं मीरा ना मैं राधा,
फिर भी श्याम को पाना है ।
दिल लूटके ले गया नी सहेलियो मेरा
मैं तक्दी रह गयी नी सहेलियो लगदा
कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला।
मैं तो कहुँ सांवरिया बाँसुरिया वाला॥