Home >> Gurus >> Gyananand Ji >> Bhajan

Ashriri Siddha Bhagwan - Pt Abhaykumar Ji

Prabhuji ab na bhatkenge | Pt Abhaykumar Ji

Rom Rom me Nemikunwar ke | Pt Abhaykumar Ji

Tu Jaag re chetan prani | Pt Abhaykumar JI

Shuddhatma ka Shraddhan hoga | Pt Abhaykumar Ji

Aao re Aao re Gyananand | Pt Abhaykumar Ji

Antar me anand aayo | Pt Abhaykumar Ji

Nirkho ang ang Jinver ke | Pt Abhaykumar Ji

Aao Jinmandir me Aao | Pt Abhaykumar Ji

Rom Rom se Nikle - Pt Abhaykumar ji

Shri Arihant sada Mangalmay - Pt Abhaykumarji

Namokar Mantra - Bhakti Sarovar

Mere kab hai va din ki sudhri - Pt Daulatramji

Aaj me Param padarath paayo - Pt Daulatramji

Sakal Gyey Gyayak tadapi | Dev Stuti - Pt Daulatramji

Aapa nahi jaana tune - Pt Daulatramji

Aatam roop anupam adbhut - Pt Daulatramji

Nirkhat Jin - Pt Daulatramji

Dekho ji Aadishwar Swami - Pt Daulatramji

Apni Sudhi Bhool - Pt Daulatramji

Hum to kabhu na - Pt Daulatramji

Contents of this list:

Ashriri Siddha Bhagwan - Pt Abhaykumar Ji
Prabhuji ab na bhatkenge | Pt Abhaykumar Ji
Rom Rom me Nemikunwar ke | Pt Abhaykumar Ji
Tu Jaag re chetan prani | Pt Abhaykumar JI
Shuddhatma ka Shraddhan hoga | Pt Abhaykumar Ji
Aao re Aao re Gyananand | Pt Abhaykumar Ji
Antar me anand aayo | Pt Abhaykumar Ji
Nirkho ang ang Jinver ke | Pt Abhaykumar Ji
Aao Jinmandir me Aao | Pt Abhaykumar Ji
Rom Rom se Nikle - Pt Abhaykumar ji
Shri Arihant sada Mangalmay - Pt Abhaykumarji
Namokar Mantra - Bhakti Sarovar
Mere kab hai va din ki sudhri - Pt Daulatramji
Aaj me Param padarath paayo - Pt Daulatramji
Sakal Gyey Gyayak tadapi | Dev Stuti - Pt Daulatramji
Aapa nahi jaana tune - Pt Daulatramji
Aatam roop anupam adbhut - Pt Daulatramji
Nirkhat Jin - Pt Daulatramji
Dekho ji Aadishwar Swami - Pt Daulatramji
Apni Sudhi Bhool - Pt Daulatramji
Hum to kabhu na - Pt Daulatramji

Matched Content