Home >> Bhajans >> Ram Bhajans >> Mukesh Bhajans

Sur Ki Gati Main Kya Janoo-Mukesh

MUKESH BHAJAN DEKH KE TERI MAYA PRABHU MERA MAN LALLCHAAYA

Toone Raat Gawai Soye Ke Mukesh.

pitu ma tu sahayad - Mukesh

RAM RAM RAM RAM - Mukesh

BIGHDI BAAT BANA DAY RAM A BHAJAN SUNG BY MUKESH.

Jinke Hriday Shri Ram Base-Mukesh

ram kare too hooye re man wa - Mukesh

tum kaha jupe bhagavan - Mukesh

BAHUT DIYA DENE WALE NE SOORAT AUR SEERAT MUKESH

naya parie majadhar - Mukesh

prabhu ka naam japo man mere - Mukesh

prabhu me aap hi aap bulaya - Mukesh

ek baar dharti par auw - Mukesh

Ju ugta he wo dhalta he - Mukesh

saab thaade para rahe jawega - Mukesh

CHAL RE CHAL MUSAFIR CHAL JAB TAK SAANS CHALE - Mukesh - SATI NAARI (1965) [78 RPM ]

BHAKTI SHAKTI HAI KARMA DHARMA HAI - Mukesh, Shayama & Sathi - SANT GYANESHWAR (1964)

KISKI DHARTHI KISKA GAAM.. AANE WALON KO RAAM RAAM - Mukesh - SHREE KRISHNA ARJUN YUDDH (1971)

TUM HE EK NAATH HAMARE HO A BHAJAN SUNG BY MUKESH.

prabhu me aap hi aap bulaya - Mukesh

RAM RAM RAM RAM - Mukesh

tum kaha jupe bhagavan - Mukesh

ek baar dharti par auw - Mukesh

joor jamela jute jag ka - Mukesh

saab thaade para rahe jawega - Mukesh

Sur Ki Gati Main Kya Janoo-Mukesh

MUKESH BHAJAN DEKH KE TERI MAYA PRABHU MERA MAN LALLCHAAYA

Bhajan... Mukesh

BIGHDI BAAT BANA DAY RAM A BHAJAN SUNG BY MUKESH.

ram kare too hooye re man wa - Mukesh

prabhu ka naam japo man mere - Mukesh

Sieri sai baba - Mukesh

bigrie baate banade ram - Mukesh

Ju ugta he wo dhalta he - Mukesh

ananda mangala karu aarti - Mukesh

ram kare too hooye re man wa - Mukesh

naya parie majadhar - Mukesh

Raghupati Raghav Raja Rama (Mukesh & Mahendra kapoor)

Contents of this list:

Sur Ki Gati Main Kya Janoo-Mukesh
MUKESH BHAJAN DEKH KE TERI MAYA PRABHU MERA MAN LALLCHAAYA
Toone Raat Gawai Soye Ke Mukesh.
pitu ma tu sahayad - Mukesh
RAM RAM RAM RAM - Mukesh
BIGHDI BAAT BANA DAY RAM A BHAJAN SUNG BY MUKESH.
Jinke Hriday Shri Ram Base-Mukesh
ram kare too hooye re man wa - Mukesh
tum kaha jupe bhagavan - Mukesh
BAHUT DIYA DENE WALE NE SOORAT AUR SEERAT MUKESH
naya parie majadhar - Mukesh
prabhu ka naam japo man mere - Mukesh
prabhu me aap hi aap bulaya - Mukesh
ek baar dharti par auw - Mukesh
Ju ugta he wo dhalta he - Mukesh
saab thaade para rahe jawega - Mukesh
CHAL RE CHAL MUSAFIR CHAL JAB TAK SAANS CHALE - Mukesh - SATI NAARI (1965) [78 RPM ]
BHAKTI SHAKTI HAI KARMA DHARMA HAI - Mukesh, Shayama & Sathi - SANT GYANESHWAR (1964)
KISKI DHARTHI KISKA GAAM.. AANE WALON KO RAAM RAAM - Mukesh - SHREE KRISHNA ARJUN YUDDH (1971)
TUM HE EK NAATH HAMARE HO A BHAJAN SUNG BY MUKESH.
prabhu me aap hi aap bulaya - Mukesh
RAM RAM RAM RAM - Mukesh
tum kaha jupe bhagavan - Mukesh
ek baar dharti par auw - Mukesh
joor jamela jute jag ka - Mukesh
saab thaade para rahe jawega - Mukesh
Sur Ki Gati Main Kya Janoo-Mukesh
MUKESH BHAJAN DEKH KE TERI MAYA PRABHU MERA MAN LALLCHAAYA
Bhajan... Mukesh
BIGHDI BAAT BANA DAY RAM A BHAJAN SUNG BY MUKESH.
ram kare too hooye re man wa - Mukesh
prabhu ka naam japo man mere - Mukesh
Sieri sai baba - Mukesh
bigrie baate banade ram - Mukesh
Ju ugta he wo dhalta he - Mukesh
ananda mangala karu aarti - Mukesh
ram kare too hooye re man wa - Mukesh
naya parie majadhar - Mukesh
Raghupati Raghav Raja Rama (Mukesh & Mahendra kapoor)

Matched Content