Share this page on following platforms.

Home Katha Shri Khatushyam Katha

Katha

Pali, Rajasthan (7 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Pali, Rajasthan (8 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Pali, Rajasthan (9 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Pali, Rajasthan (10 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Pali, Rajasthan (11 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Raipur, Chhattisgarh (2 October 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Raipur, Chhattisgarh (3 October 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Raipur, Chhattisgarh (4 October 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bairo Mayro | Churu (Rajasthan) - Day 1

#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bairo Mayro | Churu (Rajasthan) - Day 2

#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bai ro Mayro | Samastipur (Bihar) | Day 3

#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bai ro Mayro | Samastipur (Bihar) | Day 1

#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bai ro Mayro | Samastipur (Bihar) | Day 2

Sohna, Gurgaon (11 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Sohna, Gurgaon (12 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Sohna, Gurgaon (13 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Baloda Bazar, Chhattisgarh (23 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Baloda Bazar, Chhattisgarh (22 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

Baloda Bazar, Chhattisgarh (21 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji

SANSKAR LIVE - RADHASWARUPA JAYA KISHORIJI - NANI BAI RO MAYARO - RAIGARH (CHHATISGARH) - DAY 3

SANSKAR LIVE - RADHASWARUPA JAYA KISHORIJI - NANI BAI RO MAYARO - RAIGARH (CHHATISGARH) - DAY 2

SANSKAR LIVE - RADHASWARUPA JAYA KISHORIJI - NANI BAI RO MAYARO - RAIGARH (CHHATISGARH) - DAY 1

Surat, Gujarat (3 November 2014) | Shri Khatushyam Katha | Shree Manushree Maharaj

Surat, Gujarat (4 November 2014) | Shree Khatushyam Katha | Swami Manushree Ji Maharaj

Surat, Gujarat (5 November 2014) | Shree Khatushyam Katha | Swami Manushree Ji Maharaj

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 2 (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 3 (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 5 (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 4 (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 6 (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 7 (Porbandar - Gujrat)

Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 8 (Porbandar - Gujrat)

Shri Radha Krishnaji Maharaj - Nani Bai Ko Mairo - Day 1 Kandivali (Mumbai)

Shri Radha Krishnaji Maharaj - Nani Bai Ko Mairo - Day 2 Kandivali (Mumbai)

Shri Radha Krishnaji Maharaj - Nani Bai Ko Mairo - Day 3 Kandivali (Mumbai)

Vrindavan, Mathura (3 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Vrindavan, Mathura (4 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 1)

Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 2)

Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 3)

Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 4)

Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 5)

Chandigarh (15 May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj

Chandigarh (16 May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj

Chandigarh (17 May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj

Chandigarh ( May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (24 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (25 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (28 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (29 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (30 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Vrindavan, Mathura (5 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Vrindavan, Mathura (7 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Nagaur, Rajasthan (24 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (25 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Fatehpur, M.P (27 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (28 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (29 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (30 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Vrindavan, Mathura (3 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Vrindavan, Mathura (4 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Vrindavan, Mathura (5 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Vrindavan, Mathura (7 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil

Pravachan - Shri Rajeshwarnand Ji Maharaj - Day 1 (Prempuri Ashram, Mumbai)

Pravachan - Shri Rajeshwarnand Ji Maharaj - Day 2 (Prempuri Ashram, Mumbai)

Pravachan - Shri Rajeshwarnand Ji Maharaj - Day 3 (Prempuri Ashram, Mumbai)

Contents of this list:

Pali, Rajasthan (12 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Pali, Rajasthan (13 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Pali, Rajasthan (7 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Pali, Rajasthan (8 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Pali, Rajasthan (9 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Pali, Rajasthan (10 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Pali, Rajasthan (11 November 2014) | Shrimad Bhagwat Katha | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Raipur, Chhattisgarh (2 October 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Raipur, Chhattisgarh (3 October 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Raipur, Chhattisgarh (4 October 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bairo Mayro | Churu (Rajasthan) - Day 1
#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bairo Mayro | Churu (Rajasthan) - Day 2
#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bai ro Mayro | Samastipur (Bihar) | Day 3
#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bai ro Mayro | Samastipur (Bihar) | Day 1
#SanskarLive | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji | Nani Bai ro Mayro | Samastipur (Bihar) | Day 2
Sohna, Gurgaon (11 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Sohna, Gurgaon (12 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Sohna, Gurgaon (13 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Baloda Bazar, Chhattisgarh (23 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Baloda Bazar, Chhattisgarh (22 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
Baloda Bazar, Chhattisgarh (21 August 2014) | Nani Bai Ro Mayro | Radhaswarupa Jaya Kishori Ji
SANSKAR LIVE - RADHASWARUPA JAYA KISHORIJI - NANI BAI RO MAYARO - RAIGARH (CHHATISGARH) - DAY 3
SANSKAR LIVE - RADHASWARUPA JAYA KISHORIJI - NANI BAI RO MAYARO - RAIGARH (CHHATISGARH) - DAY 2
SANSKAR LIVE - RADHASWARUPA JAYA KISHORIJI - NANI BAI RO MAYARO - RAIGARH (CHHATISGARH) - DAY 1
Surat, Gujarat (3 November 2014) | Shri Khatushyam Katha | Shree Manushree Maharaj
Surat, Gujarat (4 November 2014) | Shree Khatushyam Katha | Swami Manushree Ji Maharaj
Surat, Gujarat (5 November 2014) | Shree Khatushyam Katha | Swami Manushree Ji Maharaj
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 2 (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 3 (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 5 (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 4 (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 6 (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 7 (Porbandar - Gujrat)
Ramcharitmanas - Pujya Bhaishree Rameshbhai Oza - Day 8 (Porbandar - Gujrat)
Shri Radha Krishnaji Maharaj - Nani Bai Ko Mairo - Day 1 Kandivali (Mumbai)
Shri Radha Krishnaji Maharaj - Nani Bai Ko Mairo - Day 2 Kandivali (Mumbai)
Shri Radha Krishnaji Maharaj - Nani Bai Ko Mairo - Day 3 Kandivali (Mumbai)
Vrindavan, Mathura (3 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Vrindavan, Mathura (4 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 1)
Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 2)
Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 3)
Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 4)
Geeta Pravachan - Shri Pundrik Goswamiji Maharaj - Delhi (Day 5)
Chandigarh (15 May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj
Chandigarh (16 May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj
Chandigarh (17 May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj
Chandigarh ( May 2015) | Gau Katha | Shri Gopal Mani Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (24 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (25 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (28 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (29 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (30 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Vrindavan, Mathura (5 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Vrindavan, Mathura (7 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Nagaur, Rajasthan (24 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (25 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Fatehpur, M.P (26 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Fatehpur, M.P (27 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (28 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (29 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (30 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Vrindavan, Mathura (3 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Vrindavan, Mathura (4 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Vrindavan, Mathura (5 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Vrindavan, Mathura (7 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Dr. Sanjay Krishna Salil
Pravachan - Shri Rajeshwarnand Ji Maharaj - Day 1 (Prempuri Ashram, Mumbai)
Pravachan - Shri Rajeshwarnand Ji Maharaj - Day 2 (Prempuri Ashram, Mumbai)
Pravachan - Shri Rajeshwarnand Ji Maharaj - Day 3 (Prempuri Ashram, Mumbai)

Bhajan Lyrics View All

जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज
पारवती भी मना कर ना माने त्रिपुरारी,
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है
तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
आँखों को इंतज़ार है सरकार आपका
ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका
श्यामा प्यारी मेरे साथ हैं,
फिर डरने की क्या बात है
कोई पकड़ के मेरा हाथ रे,
मोहे वृन्दावन पहुंच देओ ।
कैसे जिऊ मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना
राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता
के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता
जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया
जब शमा बुझ गयी तो महफ़िल में रंग आया
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
तेरे दर पे आके ज़िन्दगी मेरी
यह तो तेरी नज़र का कमाल है,
हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा
श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री
प्रभु कर कृपा पावँरी दीन्हि
सादर भारत शीश धरी लीन्ही
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
राधे तु कितनी प्यारी है ॥
तेरे संग में बांके बिहारी कृष्ण
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया ।
राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया ॥
वास देदो किशोरी जी बरसाना,
छोडो छोडो जी छोडो जी तरसाना ।
जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या
उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है ।
बहुत बड़ा दरबार तेरो बहुत बड़ा दरबार,
चाकर रखलो राधा रानी तेरा बहुत बड़ा
राधा कट दी है गलिआं दे मोड़ आज मेरे
श्याम ने आना घनश्याम ने आना
हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है ।
सारे दुःख दूर हुए, दिल बना दीवाना है ।
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले,
हर घडी हर पल, हर घडी हर पल।
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
तमन्ना यही है के उड के बरसाने आयुं मैं
आके बरसाने में तेरे दिल की हसरतो को
मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
ज़िंदगी मे हज़ारो का मेला जुड़ा
हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा