Share this page on following platforms.

Home Katha Gopi Geet Katha

Popular Videos - Gopi & Katha

PRAVACHAN ON GOPI GEET BY H.H. SRI PUNDRIK GOSWAMIJI

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2

Gopi Geet Katha Part 1 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.

Shri Devkinandan Ji - Gopi Koun Hai ? || गोपी कौन है ?

Part 1 Day 2 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet

Gopi Geet Katha Part 2 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.

Part 1 Day 4 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet

Gopi Geet Katha Part 3 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1

Part 1 Day 3 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1

Gopi Geet Katha Part 7 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.

Part 1 Day 5 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2

Raslila katha & Krishan Balram mathura gaman & Gopi virah Katha from chd 2011

gopi uddhav samvaad 1 by shri rammurti mishr

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1

gopi geet SRI SRI GURUDEV SWAMI SRI PARDEEP KAUSHAL JI MAHARAJ

Sant Asaram Bapu ji - Shri Krishna aur Gopi Prabhaavati ki madhur katha (4/4)

Bhagvat Katha Day 5 Part 6 Evening Gopi Ras Leela

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2

Kirshan Gopi rashlila || Amrit Dhara || Swami Madhvanand Ji Maharaj || Superhit Katha

GOPI GEET- SHRI MAD BHAGWAT KATHA BY PU.SHRI GOWARDHANESHJI MAHODAY{KADI-AHMEDABAD}@SURAT

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1

Baba Bal Ji Maharaj Guru Pooja Satsang 25-07-15 - (Uddhav Gopi Samwad) Bhagwat Katha (Audio)

GOPI GEET- SHRI BHAGWAT KATHA BY SHRI DARSHANKUMARJI MAHODAYSHRI-KADI

Radha and Krishna and the Gopi Dancers, Guruji's Shrimad Bhagwat Katha, Riverside, CA

Shreemad Bhagvat- Krishna Katha- Gopi Geet

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2

gopi uddhav samvaad 2 by rammurti mishr

Bhagvat Katha Day 5 Part 8 Evening Gopi Ras Leela

Shrimad Bhagwat Katha Acharya Shri Dharmendra Goswami Ji Maharaj Gopi Virah.avi

Part 1 Day 6 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet

Bhagvat Katha Day 5 Part 5 Evening Gopi Ras Leela

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1

Shri Dharmendra Goswami Ji Maharaj- Katha Vachak -Shrimad Bhagwat Katha-Gopi Bhav.avi

02028 Hindi Day 3 krishna Katha and gopis Bhaktiratna Sadhu 4k 03 2015 Gopi geet series katha NB Vid

Part 1 Day 9 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet

Hare Krishna Hare Rama by Morari Bapu

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1

Shloka 8 Day 2 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York

Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2

Part 4 Day 2 - September 1995 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 8 Day 4 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York

Shloka 11 Day 1 - October 2000 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 7 Day 4 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai

Part 6 Day 8 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 3 Day 7 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 3 Day 2 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 7 Day 2 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai

Shloka 8 Day 9 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York

Part 6 Day 1 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 3 Day 3 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 7 Day 6 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai

Shloka 8 Day 6 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York

Part 3 Day 1 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 6 Day 7 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 5 Day 1 - October 1996 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 3 Day 8 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 5 Day 4 - October 1996 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 3 Day 4 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 7 Day 5 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai

Part 4 Day 4 - September 1995 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 10 Day 4 - October 1999 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Part 1 Day 7 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet

Part 1 Day 8 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet

Part 3 Day 6 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 10 Day 6 - October 1999 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 8 Day 1 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York

Part 6 Day 2 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Shloka 8 Day 7 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York

Shloka 11 Day 4 - October 2000 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Contents of this list:

PRAVACHAN ON GOPI GEET BY H.H. SRI PUNDRIK GOSWAMIJI
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 2
Part 1 Day 1 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet
Gopi Geet Katha Part 1 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.
Shri Devkinandan Ji - Gopi Koun Hai ? || गोपी कौन है ?
Part 1 Day 2 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet
Gopi Geet Katha Part 2 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 1
Part 1 Day 4 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet
Gopi Geet Katha Part 3 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 1
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 6
Part 1 Day 3 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 1
Gopi Geet Katha Part 7 By Shri Hita Ambrish ji in Iskcon Mandir, New Delhi.
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 7
Part 1 Day 5 - August 1992 Ram Katha Manas Gopi Geet
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 2
Raslila katha & Krishan Balram mathura gaman & Gopi virah Katha from chd 2011
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 4
gopi uddhav samvaad 1 by shri rammurti mishr
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 4 Part 1
gopi geet SRI SRI GURUDEV SWAMI SRI PARDEEP KAUSHAL JI MAHARAJ
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 3
Sant Asaram Bapu ji - Shri Krishna aur Gopi Prabhaavati ki madhur katha (4/4)
Bhagvat Katha Day 5 Part 6 Evening Gopi Ras Leela
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 2
Kirshan Gopi rashlila || Amrit Dhara || Swami Madhvanand Ji Maharaj || Superhit Katha
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 5
GOPI GEET- SHRI MAD BHAGWAT KATHA BY PU.SHRI GOWARDHANESHJI MAHODAY{KADI-AHMEDABAD}@SURAT
Morari Bapu Manas Gopi Geet No.16 Namisharanya Day 4 Hai Hari Hai Hari 2005
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 1 Part 1
Baba Bal Ji Maharaj Guru Pooja Satsang 25-07-15 - (Uddhav Gopi Samwad) Bhagwat Katha (Audio)
Gopi Geet Katha, Uttarsanda Part 2
GOPI GEET- SHRI BHAGWAT KATHA BY SHRI DARSHANKUMARJI MAHODAYSHRI-KADI
Radha and Krishna and the Gopi Dancers, Guruji's Shrimad Bhagwat Katha, Riverside, CA
Shreemad Bhagvat- Krishna Katha- Gopi Geet
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 3 Part 2
gopi uddhav samvaad 2 by rammurti mishr
Bhagvat Katha Day 5 Part 8 Evening Gopi Ras Leela
Shrimad Bhagwat Katha Acharya Shri Dharmendra Goswami Ji Maharaj Gopi Virah.avi
Part 1 Day 6 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet
Bhagvat Katha Day 5 Part 5 Evening Gopi Ras Leela
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 5 Part 1
Shri Dharmendra Goswami Ji Maharaj- Katha Vachak -Shrimad Bhagwat Katha-Gopi Bhav.avi
02028 Hindi Day 3 krishna Katha and gopis Bhaktiratna Sadhu 4k 03 2015 Gopi geet series katha NB Vid
Part 1 Day 9 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet
Hare Krishna Hare Rama by Morari Bapu
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 1
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 6 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 7 Part 2
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 1
Shloka 8 Day 2 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Jagadguru Rambhadracharya - Gopi Gita Katha - Day 2 Part 2
Part 4 Day 2 - September 1995 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 8 Day 4 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Shloka 11 Day 1 - October 2000 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 7 Day 4 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai
Part 6 Day 8 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 3 Day 7 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 3 Day 2 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 8 Day 5 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Shloka 7 Day 2 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai
Shloka 8 Day 9 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Part 6 Day 1 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 6 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 3 Day 3 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 7 Day 6 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai
Shloka 8 Day 6 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Part 3 Day 1 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 6 Day 7 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 5 Day 1 - October 1996 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 3 Day 8 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 5 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 5 Day 4 - October 1996 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 3 Day 4 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 9 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 7 Day 5 - January 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Mumbai
Part 4 Day 4 - September 1995 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 10 Day 4 - October 1999 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Part 1 Day 7 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet
Part 1 Day 8 - August 1992 Rām Kathā Mānas Gopī Geet
Part 3 Day 6 - October 1994 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 1 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 10 Day 6 - October 1999 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 2 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 3 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 8 Day 1 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Part 6 Day 2 - October 1997 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 8 Day 7 - June 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - New York
Shloka 11 Day 4 - October 2000 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā
Shloka 9 Day 8 - September 1998 Rām Kathā Mānas Gopī Geet - Kailāsa Gurūkul Mahuvā

Bhajan Lyrics View All

हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
हम राम जी के, राम जी हमारे हैं
वो तो दशरथ राज दुलारे हैं
हर साँस में हो सुमिरन तेरा,
यूँ बीत जाये जीवन मेरा
श्यामा प्यारी मेरे साथ हैं,
फिर डरने की क्या बात है
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
क्या दे दे भई, क्या दे दे
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है
तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है
सारी दुनियां है दीवानी, राधा रानी आप
कौन है, जिस पर नहीं है, मेहरबानी आप की
जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम
तू राधे राधे गा ,
तोहे मिल जाएं सांवरियामिल जाएं
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम
जग में साचे तेरो नाम । हे राम...
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा
श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री
अच्युतम केशवं राम नारायणं,
कृष्ण दमोधराम वासुदेवं हरिं,
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले,
हर घडी हर पल, हर घडी हर पल।
लाडली अद्बुत नज़ारा तेरे बरसाने में
लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है।
प्रीतम बोलो कब आओगे॥
बालम बोलो कब आओगे॥
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन
राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर
मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे
मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांबल
मुझे रास आ गया है,
तेरे दर पे सर झुकाना
मुँह फेर जिधर देखु मुझे तू ही नज़र आये
हम छोड़के दर तेरा अब और किधर जाये
कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही न लगे श्यामा तेरे बिना
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा
श्याम देखा घनश्याम देखा
तमन्ना यही है के उड के बरसाने आयुं मैं
आके बरसाने में तेरे दिल की हसरतो को
ये तो बतादो बरसानेवाली,मैं कैसे
तेरी कृपा से है यह जीवन है मेरा,कैसे
कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला।
मैं तो कहुँ सांवरिया बाँसुरिया वाला॥