Share this page on following platforms.

Home Gurus Prabhupada ji

Popular A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada & Sri videos

Sri Guru Vandana ~ Svarupa Damodara Das

Sri Krishna Ashtottara-shata-namavali - 108 names of Lord Sri Krishna

Sri Krsna Caitanya Prabhu Doya Koro More by Lokanath Swami

Sri Krishna Chaitanya Prabhu ~ Swarupa Damodar Das

Srila Prabhupada - Sri Sri Guru Astaka

Moods of Kirtan (Sri Siksastakam) Gaura Vani & As Kindred Spirits

Srila Prabhupada ~ Sri Krishna Chaitanya ~ Pancha Tattva Mahamantra

sri guru charana padma

SRI KRISHNA CHAITANYA

A.C.Bhaktivedanta Swami ~ Vande Ham Sri Guroh (Mangalacarana)

Sri Sri Gurv Astaka

Kirtaniyas - Jaya Jaya Sri Guru - Jai Gurudeva (Bhajan series 1)

Samsara Davanala (Sri Sri Gurv-astakam)

Srila Prabhupada ~ Sri Sri Sad Goswami Astakam

Jagannath Puri: The City of Sri Caitanya Mahaprabhu

Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari

Sri Nama-Kirtana

Mayapur Kirtan Mela 2015 - Sri Krishna Chaitanya Prabhu by Lokanath Swami

Sri Damodarashtakam

Srila Prabhupada ~ Sri Krishna Chaitanya Prabhu

LORD SRI KRISHNA'S MERCY IN CHINA.

Sri Siksastakam

Samsara Davanala Sri Sri Gurv astakam

SRI TULASI KIRTAN (w/subs)

Sri Mahaprabhu

SRI HARINAM MANDIR TRAVELING TEMPLE TOUCHES HEARTS IN EUROPE.

Sri Vrinda devyastakam

SRI GURU VANDANA - SRI GURU CARANA PADMA - SRI GURU CHARANA PADMA - SRILA PRABHUPADA

Sri Guru Carana Padma Gokulananda Dasa

Srila Prabhupada ~ Sri Krsna Caitanya

Vande Ham Sri Guru Srila Prabhupada Bajan and Preaching Maha Mantra

Sri Keshava

Sri Sri Gurvastakam (with lyrics and English translation)

Jai Sri Radhe! Radhastami video

Why did Sri Krishna marry so many women?

Sri GAURA HARI

SRI KRISHNA CHAITANYA PRABHU

Sri Gaura Purnima 2014

News - ISKCON Launches Om Sri Surabhi Cow Protection Campaign

Srila Prabhupada ~ Sri Gaura Pahou

Sri Krishnashtakam by Citraka dasa

Sri Krishna Janmastami 2015 Drama Based on Brihad Bhagvatamrtam Part 1

20080614 Badger Manjari didi Sri Mangala Gitam

Sri Sri Radhavinoda-biharijiu Darshans

THE NEED TO REMEMBER THE SUPREME LORD, SRI KRISHNA AT TIME OF DEATH.

Sri Guru Vandana

Sri Guruvastakam by Swami Prabhupada

Samsara Davanala Sri Sri Gurv astakam

Sri vraja dham mahimamrta Por: Srila Prabhupada

Abhishek to Sri Sri Krishna Balarama on occassion of 40th anniversary at ISKCON Vrindavan

SRI SRI KRISHNA BALARAM MANDIR - VRINDAVAN, INDIA.

20010418HI NORTH SHORE 2 CLASSES AM PM We must follow Sri Upadesamrta

HOW MY DAD CAME TO LORD SRI KRISHNA - BHAKTIN MARAL MATAJI.

Sri Dhruva Pravachanam Tamil Upanyasam Hari Katha (Srimad Bhagavatam) by Srila B.S. Tirtha Maharaj

"Sri Hansaduta" Seminar Part 1 - HH Kadamba Kanana Swami

Sri Bhakti Das (Sebastián Kauak): "Tribute to Sripad Aindra Prabhu"

Sri Guru Carana Padma

Sri Srimad Bhakti Kumud Santa Goswami Maharaj- Vyas Puja - Rain of mercy in Behala- Kolkata!!!

Mayapur - Sri Krsna Caitanya, Radha Krsna Nahe Anya Drama

Srila Prabhupada in Vrindavan Installation of Sri Sri Krishna Balaram

SAMPOORNA BHAGAVATHAM-PART-40 (10th SKANDAM - 4/15) - Sri Mata Siva Chaitanyananda Swamini

Sri Maha Vishnu

Sri Gaura purnima 11 3 2009 Sri Navadvip

A.C. Bhaktivedanta Swami ~ Sri Krishna Caitanya

Nectar of Devotion - Chapter 21 - Qualities of Sri Krsna

Bhajan - Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Karo More (Srila Prabhupada Purport)

Sri Sri Vraja Dhama Mahimamrta | Krishna Dasa (1494--1588 CE)

Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 05 - The Pastimes of Sri Nityananda

Vraja Mandal Parikrama 1989 led by Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja

Prabhupada singing Sri Sri Sad-Gosvamy-Astaka

Kartik - Jai Sri Damodara!

Sri Chaitanya Mahaprabhu ~ 7/7 ~ A Short Life Sketch.

SRI KRISHNA

Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 10 - Sri Pundarika Vidyanidhi Pastimes

Sri Akincana Krishna Das Babaji Maharaj

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 2/33

Sri Guru-puja at Srila Gurudeva's Samadhi

Divine Hari Katha (Bangla)- Sri Srimad Bhakti Prajnan Keshav Goswami Maharaj - Bengali

Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 2/7 ~ A Short Life Sketch.

The Hare Krishna Movement(HKM) celebrated the Divine Appearance of Sri Nityananada Prabhu

Sri Caitanya-bhagavata, Adi-khanda 12 - Nimai Wanders Throughout Navadvipa

Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada disappearance day in Sri Radha Damodara temple,7.11.2013

Bablu Prabhu (Sri Jagannathastkam) - Bhaktivedanta Gurukula & International School, BGIS.3gp

Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 06 - The Glories of Sri Nityananda

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 20/33

Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 1/7 ~ A Short Life Sketch

Sri Bhismadev - Tamil Upanyasam Hari Katha Pravachan Chennai by Srila B.S. Tirtha Maharaj

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 26/33

Sri Kshetra Parikarama 2013, Invitation by H H Lokanath Swami Maharaj (English)

Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 02 - Sri Caitanya Arrives in Jagannatha Puri

Srila BV Narayana Maharaja 2004.02.12pm Brisbane Sri Upadesamrta

Glimpses of Sri Gaura Purnima Celebrations 2015 - HKM HYDERABAD

Sri Radhika-stava

Sri Panca Tattva

Sri Krishna Janmastami Abhishek

The Purport to Sri Sri Siksastakam - Prabhupada 0400

SRI MAHAVISHNU ॐ

Sri Srimad BV Trivikram Goswami Maharaj @ Srila Bhaktivinoda Thakur's Samadhi

SRI CHAITANYA

Sri Kshetra Parikarama 2013, Invitation by H H Lokanath Swami Maharaj (Hindi)

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 9/33

How to Draw Lord Sri KRISHNA [DRAWING, PAINTING & COLORING KRSNA]

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 19/33

Sri Caitanya-bhagavata, Adi-khanda 16 - The Glories of Srila Haridasa Thakura

Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Les chants divins des mahajanas) Sri Gopalji Mandir France

The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupada 1058

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 33/33

Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 4/7 ~ A Short Life Sketch.

ISKCON Kanpur - Sri Krishna Janamashtmi 2014 - Invitation

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 14/33

Sri Locana Das Thakur by Ananta Nitai Prabhu on 2010-01-06 at ISKCON Chowpatty

Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Sri Caitanya) 08/2013 Sri Gopalji Mandir - France

SRI NARASHIMA CATURDASI - - SIMHACHALAM TEMPLE, GERMANY.

Mangal Arati at Sri Kesavji Gaudiya Math 2009

Sri Guru Carana Kamala Bhaja Man - Bhajans on the Boat - HH Vedavyasa Priya Swami

2015 Mayapur Sri Krsna Pushpa Abhishek morning greeting video.

"Sri Hansaduta" Seminar Part 2 - HH Kadamba Kanana Swami

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 8/33

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 31/33

Shri Krishna - disc 3 - part-7.avi

SAMPOORNA BHAGAVATHAM-PART-32 (9th SKANDAM - 3/7)- Sri Jatavallabula Sreemannarayana GARU

The Purport Excerpt to Sri Sri Siksastakam - Prabhupada 0401

Sri Govardhan Annukut Day: Giriraj Puja and Abhishek

27 Aprile Villaggio Hare Krisnha Sri Guru-vandana

July 16, 2014 Sri Dhama Mayapur Sankirtan bus parties depart to preach.

Dandavats Srila Prabhupada... Sri krishna Chaitanya Mahaprabhu

Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada samadhi mandir.

His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape5 /22

Sri Krishna Chaitanya Yuga Dharma Harinama Sankirtana in ISRAEL Ki Jaya!!!!!!

Janmastami - ISKCON 2014 - Sri Bhakti Vedanta Manor

Sri Ji Barsana Sankirtan

Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 6/7 ~ A Short Life Sketch.

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 21/33

HH Bhakti Charu Swami speaks about Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya

Parikram- Sri Radha Damodar Temple.mp4

HH Kadamba Kanana Swami - Kirtan (before "Sri Hansaduta" Seminar Part 2)

Sri Sri Gurvastakam - Dedicated To Sri Tridandi Swami Bhaktivedanta Tripurari

SRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU

Srila Prabhupada - Sri Guru Vandana

Sri Isopanishad

Mangal Arati at Sri Kesavji Gaudiya Math 2009

Sri Bhakti Das (Sebastián Kauak), Tribute to HH Jayapataka Swami Maharaja.

Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Apparition de Srila B.B.Bodhayan swami) Sri Gopalji Mandir France

His Divine Grace Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja tape1 5/5

Srila B.B.Bodhayan Swami (Les 6 qualités infinies de Dieu) Sri Gopalji Mandir 2013

Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 3/7 ~ A Short Life Sketch.

Srila B.B.Bodhayan Swami (Le trésor de la vie + Kirtan) Sri Gopalji Mandir 2013

Srila Prabhupada, Sri Sad Goswami astaka. Sofia, Izgrev, 2007

A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada .....Sri Guru Vandana...Nitay

VANDE HAM SRI GUROH - A C BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA

Prabhupada - Installation de Sri Sri Gaura Nitai (sous titres Français)

Krishna Murari ~ Swarupa Damodara Dasa

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 5/33

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 22/33

Nectar of Devotion - Chapter 24 - Further Traits of Sri Krsna

Srila B.B.Bodhayan Swami (Le jour d'Ekadashi) Sri Gopalji Mandir 2013

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 7/33

Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Disparition de Srila Rupa Goswami) Sri Gopalji Mandir France

Mahamantra Kirtan at Sri Kesvaji Gaudiya Math

Srila Prabhupada - Sri Krsna Caitanya Prabhu

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 10/33

"Sri Hansaduta" Seminar Part 3 - HH Kadamba Kanana Swami

Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 5/7 ~ A Short Life Sketch

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 24/33

Dance by Nikita Joshi - Sri Krsna Govinda - Bhaktivedanta Manor 2012

Sri Vrndavan Kartik 2008/HD format/

Sri Bhaktyaloka Seminar Part 1 of 3 - HH Vedavyasapriya Swami

Visiting Srila Gurudeva samadhi mandir during annual Sri Navadvip parikrama 2012.

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 11/33

Sri Krishna Pusya Abhishekam - HKM_HYD

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 15/33

Sri Navadvipa Mandala Parikrama_25022010

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 23/33

19 Lecture, Sri Vraja mandala Parikrama, Hindi, Vraj, India

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 4/33

My Pilgrimage to Sri Vrindavana Dham Yatra 2014 Part 1/3

Sri Jagganath Rath Yatra in Faridabad, May 2011 by BV Siddhanti Maharaj

50 Lecture, Sri Vraja mandala Parikrama, Hindi, Vraj, India

Sri RadhaDamodar astakam during Srila Prabhupada Swami Maharaja in Sri Vrndavan 7th,nov.2013

Bhajan-Sri Guru Vandana-Prabhupada ; Singer Jack Kanhai

His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape5 17/22

His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 12/32

His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape4 6/12

The Purport to Sri Krsna Caitanya Prabhu - Prabhupada 0398

Sri Krishna - Pastimes of Sri Krishna (GOD) (Vrindavan Chandra) - 2

His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape5 19/22

Sri Krishna - Pastimes of Sri Krishna (GOD) (Vrindavan Chandra) - 1

The Speciality of the Gift of Sri Caitanya Mahaprabhu

Sri Bhaktyaloka Seminar Part 2 of 3 - HH Vedavyasapriya Swami

ISKCON Paris, Sri Sri Radha-Parisisvara, Sri Sri Nitai-Sacisuta, Jagannatha, Subhadra, Baladeva

58 Lecture, Sri Vraja mandala Parikrama, Hindi, Sri Sri Radha-Syama Kundas, India

Dhira Samira,Sri Vraja-mandala parikrama kartik 2010.

Contents of this list:

Sri Guru Vandana ~ Svarupa Damodara Das
Sri Krishna Ashtottara-shata-namavali - 108 names of Lord Sri Krishna
Sri Krsna Caitanya Prabhu Doya Koro More by Lokanath Swami
Sri Krishna Chaitanya Prabhu ~ Swarupa Damodar Das
Srila Prabhupada - Sri Sri Guru Astaka
Moods of Kirtan (Sri Siksastakam) Gaura Vani & As Kindred Spirits
Srila Prabhupada ~ Sri Krishna Chaitanya ~ Pancha Tattva Mahamantra
sri guru charana padma
Sri Sri Siksastakam Prayers
SRI KRISHNA CHAITANYA
A.C.Bhaktivedanta Swami ~ Vande Ham Sri Guroh (Mangalacarana)
Sri Sri Gurv Astaka
Kirtaniyas - Jaya Jaya Sri Guru - Jai Gurudeva (Bhajan series 1)
Samsara Davanala (Sri Sri Gurv-astakam)
Private video
Srila Prabhupada ~ Sri Sri Sad Goswami Astakam
Jagannath Puri: The City of Sri Caitanya Mahaprabhu
Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari
Sri Nama-Kirtana
Mayapur Kirtan Mela 2015 - Sri Krishna Chaitanya Prabhu by Lokanath Swami
Sri Damodarashtakam
Srila Prabhupada ~ Sri Krishna Chaitanya Prabhu
LORD SRI KRISHNA'S MERCY IN CHINA.
Sri Siksastakam
Samsara Davanala Sri Sri Gurv astakam
SRI TULASI KIRTAN (w/subs)
Sri Mahaprabhu
SRI HARINAM MANDIR TRAVELING TEMPLE TOUCHES HEARTS IN EUROPE.
Sri Vrinda devyastakam
SRI GURU VANDANA - SRI GURU CARANA PADMA - SRI GURU CHARANA PADMA - SRILA PRABHUPADA
Sri Guru Carana Padma Gokulananda Dasa
Srila Prabhupada ~ Sri Krsna Caitanya
Vande Ham Sri Guru Srila Prabhupada Bajan and Preaching Maha Mantra
Sri Keshava
Sri Sri Gurvastakam (with lyrics and English translation)
Jai Sri Radhe! Radhastami video
Why did Sri Krishna marry so many women?
Sri GAURA HARI
SRI KRISHNA CHAITANYA PRABHU
Sri Gaura Purnima 2014
News - ISKCON Launches Om Sri Surabhi Cow Protection Campaign
Srila Prabhupada ~ Sri Gaura Pahou
Sri Krishnashtakam by Citraka dasa
Sri Krishna Janmastami 2015 Drama Based on Brihad Bhagvatamrtam Part 1
Sri Nrsimha Pranam Tune in Harmonium
20080614 Badger Manjari didi Sri Mangala Gitam
Sri Sri Radhavinoda-biharijiu Darshans
THE NEED TO REMEMBER THE SUPREME LORD, SRI KRISHNA AT TIME OF DEATH.
Sri Guru Vandana
Sri Guruvastakam by Swami Prabhupada
Samsara Davanala Sri Sri Gurv astakam
Sri vraja dham mahimamrta Por: Srila Prabhupada
Abhishek to Sri Sri Krishna Balarama on occassion of 40th anniversary at ISKCON Vrindavan
SRI SRI KRISHNA BALARAM MANDIR - VRINDAVAN, INDIA.
20010418HI NORTH SHORE 2 CLASSES AM PM We must follow Sri Upadesamrta
HOW MY DAD CAME TO LORD SRI KRISHNA - BHAKTIN MARAL MATAJI.
Sri Dhruva Pravachanam Tamil Upanyasam Hari Katha (Srimad Bhagavatam) by Srila B.S. Tirtha Maharaj
Harmonium Lessons By Sri Prahlad Prabhu Part 1
"Sri Hansaduta" Seminar Part 1 - HH Kadamba Kanana Swami
Sri Bhakti Das (Sebastián Kauak): "Tribute to Sripad Aindra Prabhu"
Sri Guru Carana Padma
Sri Srimad Bhakti Kumud Santa Goswami Maharaj- Vyas Puja - Rain of mercy in Behala- Kolkata!!!
Mayapur - Sri Krsna Caitanya, Radha Krsna Nahe Anya Drama
Srila Prabhupada in Vrindavan Installation of Sri Sri Krishna Balaram
SAMPOORNA BHAGAVATHAM-PART-40 (10th SKANDAM - 4/15) - Sri Mata Siva Chaitanyananda Swamini
Sri Maha Vishnu
Sri Gaura purnima 11 3 2009 Sri Navadvip
A.C. Bhaktivedanta Swami ~ Sri Krishna Caitanya
Nectar of Devotion - Chapter 21 - Qualities of Sri Krsna
Bhajan - Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Karo More (Srila Prabhupada Purport)
Sri Sri Vraja Dhama Mahimamrta | Krishna Dasa (1494--1588 CE)
Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 05 - The Pastimes of Sri Nityananda
Vraja Mandal Parikrama 1989 led by Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja
Prabhupada singing Sri Sri Sad-Gosvamy-Astaka
Kartik - Jai Sri Damodara!
Sri Chaitanya Mahaprabhu ~ 7/7 ~ A Short Life Sketch.
SRI KRISHNA
Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 10 - Sri Pundarika Vidyanidhi Pastimes
Sri Akincana Krishna Das Babaji Maharaj
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 2/33
Sri Guru-puja at Srila Gurudeva's Samadhi
Divine Hari Katha (Bangla)- Sri Srimad Bhakti Prajnan Keshav Goswami Maharaj - Bengali
Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 2/7 ~ A Short Life Sketch.
The Hare Krishna Movement(HKM) celebrated the Divine Appearance of Sri Nityananada Prabhu
Sri Caitanya-bhagavata, Adi-khanda 12 - Nimai Wanders Throughout Navadvipa
Harmonium classes - Sri Krishna Chaitanya Prabhu
Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada disappearance day in Sri Radha Damodara temple,7.11.2013
Bablu Prabhu (Sri Jagannathastkam) - Bhaktivedanta Gurukula & International School, BGIS.3gp
Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 06 - The Glories of Sri Nityananda
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 20/33
Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 1/7 ~ A Short Life Sketch
Sri Bhismadev - Tamil Upanyasam Hari Katha Pravachan Chennai by Srila B.S. Tirtha Maharaj
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 26/33
Sri Kshetra Parikarama 2013, Invitation by H H Lokanath Swami Maharaj (English)
Sri Caitanya-bhagavata, Antya-khanda 02 - Sri Caitanya Arrives in Jagannatha Puri
Srila BV Narayana Maharaja 2004.02.12pm Brisbane Sri Upadesamrta
Glimpses of Sri Gaura Purnima Celebrations 2015 - HKM HYDERABAD
Sri Radhika-stava
Sri Panca Tattva
Sri Krishna Janmastami Abhishek
The Purport to Sri Sri Siksastakam - Prabhupada 0400
SRI MAHAVISHNU ॐ
Sri Srimad BV Trivikram Goswami Maharaj @ Srila Bhaktivinoda Thakur's Samadhi
SRI CHAITANYA
Sri Kshetra Parikarama 2013, Invitation by H H Lokanath Swami Maharaj (Hindi)
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 9/33
How to Draw Lord Sri KRISHNA [DRAWING, PAINTING & COLORING KRSNA]
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 19/33
Sri Caitanya-bhagavata, Adi-khanda 16 - The Glories of Srila Haridasa Thakura
Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Les chants divins des mahajanas) Sri Gopalji Mandir France
The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupada 1058
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 33/33
Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 4/7 ~ A Short Life Sketch.
ISKCON Kanpur - Sri Krishna Janamashtmi 2014 - Invitation
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 14/33
Sri Locana Das Thakur by Ananta Nitai Prabhu on 2010-01-06 at ISKCON Chowpatty
Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Sri Caitanya) 08/2013 Sri Gopalji Mandir - France
SRI NARASHIMA CATURDASI - - SIMHACHALAM TEMPLE, GERMANY.
Mangal Arati at Sri Kesavji Gaudiya Math 2009
Sri Guru Carana Kamala Bhaja Man - Bhajans on the Boat - HH Vedavyasa Priya Swami
2015 Mayapur Sri Krsna Pushpa Abhishek morning greeting video.
"Sri Hansaduta" Seminar Part 2 - HH Kadamba Kanana Swami
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 8/33
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 31/33
Shri Krishna - disc 3 - part-7.avi
SAMPOORNA BHAGAVATHAM-PART-32 (9th SKANDAM - 3/7)- Sri Jatavallabula Sreemannarayana GARU
The Purport Excerpt to Sri Sri Siksastakam - Prabhupada 0401
Sri Govardhan Annukut Day: Giriraj Puja and Abhishek
Inauguration events, Sri Krishna Balarama Mandir, Sunnyvale, CA
27 Aprile Villaggio Hare Krisnha Sri Guru-vandana
July 16, 2014 Sri Dhama Mayapur Sankirtan bus parties depart to preach.
Dandavats Srila Prabhupada... Sri krishna Chaitanya Mahaprabhu
Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada samadhi mandir.
His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape5 /22
Sri Krishna Chaitanya Yuga Dharma Harinama Sankirtana in ISRAEL Ki Jaya!!!!!!
Janmastami - ISKCON 2014 - Sri Bhakti Vedanta Manor
Sri Ji Barsana Sankirtan
Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 6/7 ~ A Short Life Sketch.
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 21/33
HH Bhakti Charu Swami speaks about Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya
Parikram- Sri Radha Damodar Temple.mp4
HH Kadamba Kanana Swami - Kirtan (before "Sri Hansaduta" Seminar Part 2)
Sri Sri Gurvastakam - Dedicated To Sri Tridandi Swami Bhaktivedanta Tripurari
SRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU
Srila Prabhupada - Sri Guru Vandana
Sri Isopanishad
Mangal Arati at Sri Kesavji Gaudiya Math 2009
Sri Bhakti Das (Sebastián Kauak), Tribute to HH Jayapataka Swami Maharaja.
Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Apparition de Srila B.B.Bodhayan swami) Sri Gopalji Mandir France
His Divine Grace Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja tape1 5/5
Srila B.B.Bodhayan Swami (Les 6 qualités infinies de Dieu) Sri Gopalji Mandir 2013
Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 3/7 ~ A Short Life Sketch.
Srila B.B.Bodhayan Swami (Le trésor de la vie + Kirtan) Sri Gopalji Mandir 2013
Srila Prabhupada, Sri Sad Goswami astaka. Sofia, Izgrev, 2007
A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada .....Sri Guru Vandana...Nitay
VANDE HAM SRI GUROH - A C BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA
Prabhupada - Installation de Sri Sri Gaura Nitai (sous titres Français)
Krishna Murari ~ Swarupa Damodara Dasa
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 5/33
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 22/33
Nectar of Devotion - Chapter 24 - Further Traits of Sri Krsna
Srila B.B.Bodhayan Swami (Le jour d'Ekadashi) Sri Gopalji Mandir 2013
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 7/33
Sri Sri Krsna Balaram Ratha Yatra 2015 (teaser)
Sri Guru-vandana edited
Srila Bhakti Nandan swami Maharaj (Disparition de Srila Rupa Goswami) Sri Gopalji Mandir France
Mahamantra Kirtan at Sri Kesvaji Gaudiya Math
Srila Prabhupada - Sri Krsna Caitanya Prabhu
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 10/33
"Sri Hansaduta" Seminar Part 3 - HH Kadamba Kanana Swami
Sri Caitanya Mahaprabhu ~ 5/7 ~ A Short Life Sketch
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 24/33
Dance by Nikita Joshi - Sri Krsna Govinda - Bhaktivedanta Manor 2012
Sri Vrndavan Kartik 2008/HD format/
Sri Bhaktyaloka Seminar Part 1 of 3 - HH Vedavyasapriya Swami
Visiting Srila Gurudeva samadhi mandir during annual Sri Navadvip parikrama 2012.
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 11/33
Sri Krishna Pusya Abhishekam - HKM_HYD
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 15/33
Sri Navadvipa Mandala Parikrama_25022010
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 23/33
19 Lecture, Sri Vraja mandala Parikrama, Hindi, Vraj, India
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 4/33
My Pilgrimage to Sri Vrindavana Dham Yatra 2014 Part 1/3
Sri Jagganath Rath Yatra in Faridabad, May 2011 by BV Siddhanti Maharaj
50 Lecture, Sri Vraja mandala Parikrama, Hindi, Vraj, India
Sri RadhaDamodar astakam during Srila Prabhupada Swami Maharaja in Sri Vrndavan 7th,nov.2013
Bhajan-Sri Guru Vandana-Prabhupada ; Singer Jack Kanhai
His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape5 17/22
His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 12/32
His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape4 6/12
The Purport to Sri Krsna Caitanya Prabhu - Prabhupada 0398
Sri Krishna - Pastimes of Sri Krishna (GOD) (Vrindavan Chandra) - 2
His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaja tape5 19/22
Sri Krishna - Pastimes of Sri Krishna (GOD) (Vrindavan Chandra) - 1
The Speciality of the Gift of Sri Caitanya Mahaprabhu
Sri Bhaktyaloka Seminar Part 2 of 3 - HH Vedavyasapriya Swami
ISKCON Paris, Sri Sri Radha-Parisisvara, Sri Sri Nitai-Sacisuta, Jagannatha, Subhadra, Baladeva
58 Lecture, Sri Vraja mandala Parikrama, Hindi, Sri Sri Radha-Syama Kundas, India
Dhira Samira,Sri Vraja-mandala parikrama kartik 2010.

Bhajan Lyrics View All

Ye Saare Khel Tumhare Hai Jag
Kahta Khel Naseebo Ka
वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का,
कान्हा भी दीवाना है श्री श्यामा
ना मैं मीरा ना मैं राधा,
फिर भी श्याम को पाना है ।
मेरा आपकी कृपा से,
सब काम हो रहा है
दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन
राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
राधे तु कितनी प्यारी है ॥
तेरे संग में बांके बिहारी कृष्ण
मेरा यार यशुदा कुंवर हो चूका है
वो दिल हो चूका है जिगर हो चूका है
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता
के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ से गर जो हरा कहाँ जाऊँगा सरकार
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा
मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ,
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
बरसाने मे दोल, के मुख से राधे राधे बोल,
लाली की सुनके मैं आयी
कीरत मैया दे दे बधाई
सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी
यह तो जाने दुनिया सारी है
श्यामा प्यारी मेरे साथ हैं,
फिर डरने की क्या बात है
रंगीलो राधावल्लभ लाल, जै जै जै श्री
विहरत संग लाडली बाल, जै जै जै श्री
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज
पारवती भी मना कर ना माने त्रिपुरारी,
दिल लूटके ले गया नी सहेलियो मेरा
मैं तक्दी रह गयी नी सहेलियो लगदा
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
ऐ उधो हमे ज्ञान की पोथी ना सुनाना॥
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
साँवरिया ऐसी तान सुना,
ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचू तू गा
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से
मैं बरसाने से आयी हूँ, मैं वृषभानु की
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
कहना कहना आन पड़ी मैं तेरे द्वार ।
मुझे चाकर समझ निहार ॥