Home >> Katha >> More Katha >> Shree Mahalaxmi Vrat Katha !!

Shree Lakshmi Vrat (Marathi) | Audio Jukebox

Shree Mahalaxmi Ashtak (Mahalaxmi Mantra) - Anuradha Paudwal

Om Namo Devye - Namaskar (Mahalaxmi Mantra) - Anuradha Paudwal

Anuradha Paudwal - Saptashloki Durga Stotra (Mahalaxmi Mantra)

Jai Laxmi Mata - Aarti (Anuradha Paudwal)

Contents of this list:

Shree Lakshmi Vrat (Marathi) | Audio Jukebox
Shree Mahalaxmi Ashtak (Mahalaxmi Mantra) - Anuradha Paudwal
Om Namo Devye - Namaskar (Mahalaxmi Mantra) - Anuradha Paudwal
Anuradha Paudwal - Saptashloki Durga Stotra (Mahalaxmi Mantra)
Jai Laxmi Mata - Aarti (Anuradha Paudwal)

Matched Content