Share this page on following platforms.

Home Katha Gargsahinta Katha

Kathas

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2

Gopal Sahasranam Stotram

Shrimad Bhagwat Katha (Day 2) - Pujyashree Bhupendrabhai Pandya

Shree Sooktam part 06 of 45 by Pujyashree Bhupendrabhai Pandya ji

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 23th Oct 2015 || Day 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 3

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 6

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 1

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 1 - PART 1

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 27th Oct 2015 || Day 6

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 1

Nandgaon, Sirohi (27 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Pujya Shree Bhupendra bhai Pandya Shrimad Bhagwat Katha Day 7

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 27th Oct 2015 || Day 6

Nandgaon, Sirohi (31 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (30 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (29 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (29 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Shreemad Bhagwat Katha - Avdheshanand Giriji Maharaj (Day - 1) Chennai

Shri Ram Katha - Pundrik Ji Maharaj (Day 4)

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 25th Oct 2015 || Day 4

Shrimad Bhagwat Katha By Shri Rajendra Das Ji Maharaj - Episode 01

Pandit Rattan Mohan Sharma - Haveli Sangeet | Raag - Hori Sarang | Taal - Deepchandi | Idea Jalsa

Pandit Rattan Mohan Sharma - Haveli Sangeet | Raag - Hori Sarang | Taal - Deepchandi | Idea Jalsa

Raghunathgarh ( 30 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 1

Nandgaon, Sirohi (28 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (29 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (27 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (30 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nandgaon, Sirohi (31 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Nagaur, Rajasthan (25 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Raghunathgarh ( 02 July 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P (20 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P (24 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Tikamgarh , M.P ( March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 1

Ram katha by Prembhushan ji maharaj Part 03

Shrimad Bhagwat Katha - Pundrik Goswami Ji || Episode 6 || Jabalpur

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 10

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 22th Oct 2015 || Day 1

SHRI BHAKTMAL KATHA KALAMANDIR KOLKATTA BY SHRI RAJENDRADAS JI MAHARAJ PART 03

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 6

Shreemad Bhagwad Katha - Pundrik Goswamiji Maharaj - Day 2 Andheri (Mumbai)

Vallabhakhyan - By Ji Ji Indirabetiji - Part 1

PART 5 - P.P.Go. 108 Shri Indirabetiji Mahodaya "JiJi"'s Vachanamrut

PART 6 - P.P.Go. 108 Shri Indirabetiji Mahodaya "JiJi"'s Vachanamrut

Shrimad Bhagwad Katha - Pundrik Ji Maharaj - Day 2

LIVE - Shri Bhaktmal Katha by Shri Rajendra Das Ji - 7th Nov 2015 || Day 4

VTS 01 34

VTS 01 32

VTS 01 32

VTS 01 33

Raghunathgarh ( 25 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Raghunathgarh ( 03 July 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 22th Oct 2015 || Day 1

LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 26th Oct 2015 || Day 5

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 6

LIVE - Gobhagwat Katha by Rajendra Das Ji - 10 April 2016 || Day 3

Shrimad Bhagwat Katha By Shri Pundrik Goswami ji Maharaj From Amritsar

Pujya Pundrik Goswami Ji (Day 5) Bhagwat Katha Mumbai (Maharashtra)

नाम लेत भगवत सिंधु सुखाई || Shree Maluk Peeth Ji || Swami Rajender Das Ji Maharaj || #BhagwatKatha

Contents of this list:

SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2
Gopal Sahasranam Stotram
Shrimad Bhagwat Katha (Day 2) - Pujyashree Bhupendrabhai Pandya
Shree Sooktam part 06 of 45 by Pujyashree Bhupendrabhai Pandya ji
maluk peeth rajendra das ji maharaj( vinay patrika part-3)by umabhakti
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 4
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 23th Oct 2015 || Day 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 3
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 6
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 1
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 1 - PART 1
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 27th Oct 2015 || Day 6
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 1
Nandgaon, Sirohi (27 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Pujya Shree Bhupendra bhai Pandya Shrimad Bhagwat Katha Day 7
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 27th Oct 2015 || Day 6
Nandgaon, Sirohi (31 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (30 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (29 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (29 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Shreemad Bhagwat Katha - Avdheshanand Giriji Maharaj (Day - 1) Chennai
Shri Ram Katha - Pundrik Ji Maharaj (Day 4)
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 25th Oct 2015 || Day 4
Shrimad Bhagwat Katha By Shri Rajendra Das Ji Maharaj - Episode 01
Pandit Rattan Mohan Sharma - Haveli Sangeet | Raag - Hori Sarang | Taal - Deepchandi | Idea Jalsa
Pandit Rattan Mohan Sharma - Haveli Sangeet | Raag - Hori Sarang | Taal - Deepchandi | Idea Jalsa
Raghunathgarh ( 30 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 1
Nandgaon, Sirohi (28 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (29 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (27 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (30 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (31 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (1 November 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nagaur, Rajasthan (25 May 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Nandgaon, Sirohi (26 October 2014) | Gargsahinta Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Raghunathgarh ( 02 July 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P (20 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P (24 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P (23 March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Tikamgarh , M.P ( March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
malukpeeth rajendra das ji maharaj(bhagwat part-3)by umabhakti
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 1
Ram katha by Prembhushan ji maharaj Part 03
Shrimad Bhagwat Katha - Pundrik Goswami Ji || Episode 6 || Jabalpur
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 10
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 22th Oct 2015 || Day 1
SHRI BHAKTMAL KATHA KALAMANDIR KOLKATTA BY SHRI RAJENDRADAS JI MAHARAJ PART 03
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 6
Shreemad Bhagwad Katha - Pundrik Goswamiji Maharaj - Day 2 Andheri (Mumbai)
Vallabhakhyan - By Ji Ji Indirabetiji - Part 1
PART 5 - P.P.Go. 108 Shri Indirabetiji Mahodaya "JiJi"'s Vachanamrut
PART 6 - P.P.Go. 108 Shri Indirabetiji Mahodaya "JiJi"'s Vachanamrut
Shrimad Bhagwad Katha - Pundrik Ji Maharaj - Day 2
LIVE - Shri Bhaktmal Katha by Shri Rajendra Das Ji - 7th Nov 2015 || Day 4
VTS 01 34
VTS 01 32
VTS 01 32
VTS 01 33
Raghunathgarh ( 25 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
SHRI RAJENDRA DAS JI MAHARAJ BHAKTAMAL KATHA LIVE (GUWAHATI) ON DISHA DAY 06
Raghunathgarh ( 03 July 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 22th Oct 2015 || Day 1
LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Rajendra Das Ji - 26th Oct 2015 || Day 5
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 5 - PART 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAJENDRA DAS JI - SHRIMAD BHAGVAT GO KATHA ( RAJASTHAN ) - DAY 6
LIVE - Gobhagwat Katha by Rajendra Das Ji - 10 April 2016 || Day 3
Shrimad Bhagwat Katha By Shri Pundrik Goswami ji Maharaj From Amritsar
Pujya Pundrik Goswami Ji (Day 5) Bhagwat Katha Mumbai (Maharashtra)
नाम लेत भगवत सिंधु सुखाई || Shree Maluk Peeth Ji || Swami Rajender Das Ji Maharaj || #BhagwatKatha

Bhajan Lyrics View All

मीठे रस से भरी रे, राधा रानी लागे,
मने कारो कारो जमुनाजी रो पानी लागे
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा
श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री
जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम
हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
अपनी वाणी में अमृत घोल
अपनी वाणी में अमृत घोल
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
ज़िंदगी मे हज़ारो का मेला जुड़ा
हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा
जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया
जब शमा बुझ गयी तो महफ़िल में रंग आया
राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता
के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता
तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से
मैं बरसाने से आयी हूँ, मैं वृषभानु की
मेरे जीवन की जुड़ गयी डोर, किशोरी तेरे
किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे
श्यामा प्यारी मेरे साथ हैं,
फिर डरने की क्या बात है
बहुत बड़ा दरबार तेरो बहुत बड़ा दरबार,
चाकर रखलो राधा रानी तेरा बहुत बड़ा
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
बरसाने मे दोल, के मुख से राधे राधे बोल,
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है
तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है
रंगीलो राधावल्लभ लाल, जै जै जै श्री
विहरत संग लाडली बाल, जै जै जै श्री
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
मोहे आन मिलो श्याम, बहुत दिन बीत गए।
बहुत दिन बीत गए, बहुत युग बीत गए ॥
मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
लाली की सुनके मैं आयी
कीरत मैया दे दे बधाई
मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज
पारवती भी मना कर ना माने त्रिपुरारी,
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया ।
राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया ॥
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए॥
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली