Share this page on following platforms.

Home Katha Bhaktmal Katha

Popular Videos - Madhya Pradesh & Katha

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Anand Giriji Maharaj - Day 3 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Fatehpur, M.P (27 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 4 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Anand Giriji Maharaj - Day 2 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Jabalpur (MP) (28 April 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj

Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 3 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Anand Giriji Maharaj - Day 1 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 1 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 2 ( Ujjain, Madhya Pradesh )

Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 7 (Ujjain, Madhya Pradesh)

Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 6 (Ujjain, Madhya Pradesh)

Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 5 (Ujjain, Madhya Pradesh)

Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 4 (Ujjain, Madhya Pradesh)

Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 3 (Ujjain, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 5 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 8 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shreemad Bhagwat Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj Chitrakoot (Madhya Pradesh ) Day 6.

Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 2 (Ujjain, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 2 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 1 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 7 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 3 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 9 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 4 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 6 (Khandwa, Madhya Pradesh)

Jabalpur (MP) (4 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj

Jabalpur (MP) (29 April 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj

Jabalpur (MP) (2 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj

Itarsi, M.P (Episode 7) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Barwani, M.P (20 Feb 2015) | Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav | Shri Dharacharyaji Maharaj

Itarsi, M.P (Episode 22) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 20) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 21) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 2 (Ujjain, M.P)

Itarsi, M.P (Episode ) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Barwani, M.P (17 Feb 2015) | Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav | Shri Dharacharyaji Maharaj

Itarsi, M.P (Episode 5) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 14) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 3 (Ujjain, M.P)

Itarsi, M.P (Episode 3) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 1) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 8) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Barwani, M.P (23 Feb 2015) | Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav | Shri Dharacharyaji Maharaj

Itarsi, M.P (Episode 6) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

LIVE EVENT DAY 07 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP

Itarsi, M.P (Episode 25) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 16) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 13) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 10) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 11) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 15) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 4) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 9) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 17) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Jabalpur (MP) (5 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj

Itarsi, M.P (Episode 2) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 12) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 19) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 23) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

Itarsi, M.P (Episode 24) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha

SRIMAD BHAGWAT KATHA BY PANDIT SURESH BIHARI NAGAR JI ZIRAPUR DISTT RAJGARH (MP)

LIVE EVENT DAY 04 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP

ram katha(madhiya) gulabara chhindwara......(m.p).........

Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 6 (Ujjain, M.P)

LIVE EVENT DAY 02 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP

Pujya Giriraj Shastri Ji (Day 2) Bhagwat Katha (Part-2) Indore (M.P)

LIVE EVENT DAY 09 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP

Tikamgarh , M.P ( March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 7 (Ujjain, M.P)

RAM KATHA chhindwara m.p pandit JITENDRA bhai ji TIWARI UJJAIN M.P. CONTECT- BHAI JI 09302231929

Shri Ram Katha by Rohit Narayan Mishra at Hindoria District Damoh MP Day 5 part 1

LIVE EVENT DAY 05 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP

Contents of this list:

Shreemad Bhagwat Katha - Shri Anand Giriji Maharaj - Day 3 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Fatehpur, M.P (27 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 2
Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 4 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Fatehpur, M.P (26 March 2015) | Shri Bhaktmal Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 4
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Anand Giriji Maharaj - Day 2 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Jabalpur (MP) (28 April 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 17 HD
Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 3 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Shreemad Bhagwat Katha - Shri Anand Giriji Maharaj - Day 1 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 1 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Shreemad Bhagwat Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 2 ( Ujjain, Madhya Pradesh )
Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 7 (Ujjain, Madhya Pradesh)
Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 6 (Ujjain, Madhya Pradesh)
Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 5 (Ujjain, Madhya Pradesh)
Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 4 (Ujjain, Madhya Pradesh)
Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 3 (Ujjain, Madhya Pradesh)
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 5 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 8 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 1
Shreemad Bhagwat Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj Chitrakoot (Madhya Pradesh ) Day 6.
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 11 HD
Shreemad Bhagwat Katha - Pranavanand Sarasvatiji Maharaj - Day 2 (Ujjain, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 15 HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 2 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 5 HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 1 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 16 HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 7 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Jabalpur (MP) (6 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 3 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 10 HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 9 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 7 HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 4 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 8 HD
Shri Kankeshwari Mata Ramkatha - Shri Ram Katha - Day 6 (Khandwa, Madhya Pradesh)
Pujya Prachi Devi Bhagwat Katha from Ujjain, Kumbh Mahaparv (MP) 06 May 2016 part 1
Jabalpur (MP) (4 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 6 HD
Jabalpur (MP) (29 April 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 3
Jabalpur (MP) (2 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 13 HD
Itarsi, M.P (Episode 7) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 9 HD
Barwani, M.P (20 Feb 2015) | Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav | Shri Dharacharyaji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 12 HD
Itarsi, M.P (Episode 22) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 20 HD
Itarsi, M.P (Episode 20) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 23 HD
Itarsi, M.P (Episode 21) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 19 HD
Live Morari Bapu Ram Katha - Ujjain (MP) - Simhastha Kumbh Mahaparva 2016 - Day 5 - Part 9 |720p HD
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 25 April 2016 part 4
Pujya Devkinandan Thakur Ji (Day 2) Bhagwat Katha Katni (M.P)
Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 2 (Ujjain, M.P)
Live Morari Bapu Ram Katha - Ujjain (MP) - Simhastha Kumbh Mahaparva 2016 - Day 9 - Part 12 |720p HD
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 14 HD
Itarsi, M.P (Episode ) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 24 HD
Barwani, M.P (17 Feb 2015) | Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav | Shri Dharacharyaji Maharaj
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 21 HD
Itarsi, M.P (Episode 5) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Morari Bapu Ram Katha - Ujjain (MP) - Simhastha Kumbh Mahaparva 2016 - Day 1- Part 2 |720p HD
Pujya Prachi Devi Bhagwat Katha from Ujjain, Kumbh Mahaparv (MP) 02 May 2016 part 1
Itarsi, M.P (Episode 14) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 3 (Ujjain, M.P)
Itarsi, M.P (Episode 3) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Shrimad Bhagwat Katha Pujya Prachi Devi from Panna (MP) part 22 HD
Itarsi, M.P (Episode 1) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Shri Ram Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj in Seoni District, M.P Day - 7 Part 1
Itarsi, M.P (Episode 8) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Pujya Devkinandan Thakur Ji (Day 4) Bhagwat Katha Katni (M.P)
Barwani, M.P (23 Feb 2015) | Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav | Shri Dharacharyaji Maharaj
Shri Ram Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj in Seoni District, M.P Day - 2 Part 1
Itarsi, M.P (Episode 6) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
LIVE EVENT DAY 07 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP
Itarsi, M.P (Episode 25) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Live Morari Bapu Ram Katha - Ujjain (MP) - Simhastha Kumbh Mahaparva 2016 - Day 7 - Part 3 |720p HD
Itarsi, M.P (Episode 16) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Shri Ram Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj in Seoni District, M.P Day - 2 Part 3
Itarsi, M.P (Episode 13) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 10) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 11) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 15) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 4) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 9) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 17) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Jabalpur (MP) (5 May 2015) | Shri Ram Katha | Acharya Shri Kaushik Ji Maharaj
Itarsi, M.P (Episode 2) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 12) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 19) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 23) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Itarsi, M.P (Episode 24) | Shri Govind Devgiri Ji Maharaj | Shrimad Bhagavad Katha
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 23 April 2016 part 4
Shri Ram Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj in Seoni District, M.P Day - 4 Part 3
Sadhvi Ratneshwari Devi - Shrimad Bhagwat Katha Khurai (M.P.)
Rameshbhai Oza Shrimad Bhagwat Katha from Ujjain (MP) 28 April 2016 Part 1
SRIMAD BHAGWAT KATHA BY PANDIT SURESH BIHARI NAGAR JI ZIRAPUR DISTT RAJGARH (MP)
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 23 April 2016 part 3
LIVE EVENT DAY 04 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 29 April 2016 part 1 HD
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 01 May 2016 part 1 HD
ram katha(madhiya) gulabara chhindwara......(m.p).........
Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 6 (Ujjain, M.P)
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 28 April 2016 part 1 HD
Shri Ram Katha by Swami Avdheshanand Giriji Maharaj in Seoni District, M.P Day - 6 Part 3
LIVE EVENT DAY 02 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP
Shree Ram Katha - Swami Avdheshanand Giriji Maharaj - Day 6 (Ratlam, M.P.)
Pujya Giriraj Shastri Ji (Day 2) Bhagwat Katha (Part-2) Indore (M.P)
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 28 April 2016 part 4 HD
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 27 April 2016 part 4 HD
Live Morari Bapu Ram Katha - Ujjain (MP) - Simhastha Kumbh Mahaparva 2016 - Day 4 - Part 1 |720p HD
Live Morari Bapu Ram Katha - Ujjain (MP) - Simhastha Kumbh Mahaparva 2016 - Day 6 - Part 6 |720p HD
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 23 April 2016 part 6
Morari Bapu Ramkatha from Ujjain (MP) 28 April 2016 part 2 HD
LIVE EVENT DAY 09 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP
Tikamgarh , M.P ( March 2015) | Shri Ram Katha | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
Shreemad Bhagwat Katha - Yuvraj Swamiji Shri Bhudevcharya Ji Maharaj - Day 7 (Ujjain, M.P)
RAM KATHA chhindwara m.p pandit JITENDRA bhai ji TIWARI UJJAIN M.P. CONTECT- BHAI JI 09302231929
Sadhvi Ratneshwari Devi - Bhajan Koi Shyam Sunder Se Bhagwat Katha Khurai (M.P.)
Shri Ram Katha by Rohit Narayan Mishra at Hindoria District Damoh MP Day 5 part 1
LIVE EVENT DAY 05 | SHRI RAM KATHA | PT SHAMBHU SHARAN LATAJI | GEETA BHAVAN INDORE MP

Bhajan Lyrics View All

नी मैं दूध काहे नाल रिडका चाटी चो
लै गया नन्द किशोर लै गया,
मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे
प्रीतम बोलो कब आओगे॥
बालम बोलो कब आओगे॥
ये सारे खेल तुम्हारे है
जग कहता खेल नसीबों का
तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से
मैं बरसाने से आयी हूँ, मैं वृषभानु की
ये तो बतादो बरसानेवाली,मैं कैसे
तेरी कृपा से है यह जीवन है मेरा,कैसे
तेरे बगैर सांवरिया जिया नही जाये
तुम आके बांह पकड लो तो कोई बात बने‌॥
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
वास देदो किशोरी जी बरसाना,
छोडो छोडो जी छोडो जी तरसाना ।
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
कहना कहना आन पड़ी मैं तेरे द्वार ।
मुझे चाकर समझ निहार ॥
ज़रा छलके ज़रा छलके वृदावन देखो
ज़रा हटके ज़रा हटके ज़माने से देखो
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
वृदावन जाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है,
आँखों को इंतज़ार है सरकार आपका
ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
बरसाने मे दोल, के मुख से राधे राधे बोल,
तू कितनी अच्ची है, तू कितनी भोली है,
ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ ।
लाली की सुनके मैं आयी
कीरत मैया दे दे बधाई
जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या
उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है ।
बांके बिहारी की देख छटा,
मेरो मन है गयो लटा पटा।
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
मुँह फेर जिधर देखु मुझे तू ही नज़र आये
हम छोड़के दर तेरा अब और किधर जाये
यह मेरी अर्जी है,
मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है
मेरा आपकी कृपा से,
सब काम हो रहा है
सारी दुनियां है दीवानी, राधा रानी आप
कौन है, जिस पर नहीं है, मेहरबानी आप की
हम राम जी के, राम जी हमारे हैं
वो तो दशरथ राज दुलारे हैं
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया
इक तारा वाजदा जी हर दम गोविन्द
जग ताने देंदा ए, तै मैनु कोई फरक नहीं