Share this page on following platforms.

Home Gurus Radhapriya ji

Popular Vaishnavism & Radha videos

Jaya Radha Madhava ~ Jagannatha Suta Dasa

Vishnu Jana swami - Radha Damodara Traveling Sankirtana Party Kirtans

Radha Krishna Pran Mora ~ Swarupa Damodar Das

02 Aindra Prabhu Lectures (Part 1) - Everything is Radha

Jaya Radha Madhava ~ Rasa

Jaya Radha Madhav I Western

Radha Kund Parikrama / राधाकुण्ड

A.C. Bhaktivedanta Swami ~ Jaya Radha Madhava

Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Mantra

Radha Shyamasundara

Radha Girivaradhari ~ Chakrini Devi Dasi

Hare Krishna Radha Krishna Bhajan

Gita Govindam - Ashtapathi #24- Kuru Yadunandana – Radha’s for Krishna

Shri Radha Krishna Dhyana Mantras by Shri Sadgurudev Ji Maharaj

Radha Ramana ~ Chakrini Devi Dasi

Jaya Radha Madhava (Vaishnava Bhajan)

Sari Duniya Hai Diwani radha rani aap ki guru maa kamal swami vaishnav)

Radha Madhava Yugala Vihari

Radha Krishna Bol Bol ~ Swarupa Damodar Das

02 Aindra Prabhu Lectures (Part 3) - Everything is Radha

Radha Nama ~ Our Passport to the Holy Dhama ~ HH Mahanidhi Swami

Kids - Vaishnava song - Radha Rani ki jai maharani ki jai

SRI Radha Raman Darshan

Radha Krishna Bol ~ Swarupa Damodara Dasa

02 Aindra Prabhu Lectures (Part 2)-Everything is Radha

Radha Raman Mandir in VRINDAVAN Gopal Bhatta Gosvami

Dwaraka Sun Radha Rani | Radha Krishna Best Bhajan | Jagdish Vaishnav (Maharaj)

Jaya Radha Madhava ~ Krishna Premi Dasi

amit vaishnav jitna radhe royi ryi kanha ke

Radha Krishna prana more(by Srila Gurudev)

Radha Sarveshvara - pada of the Mahavani

Kids kirtan - Radha Priya @ Vaishnava winter festival - BALTIC 2014

02 Aindra Prabhu Lectures (Part 4)-Everything is Radha

Jaya Radha Madhava ~ Vishnu Tattva Dasa

ARTist fest in Kotor Montenegro- OM band- Jaya Radha Madhava :)

Vrindavana Rymer - "Jaya Radha Madhava" Official Music Video

Radha Krishna Pran Mora ~ Agnideva Dasa

Krishna Premi Mayi Radha ~ Ramya Devi Dasi

Jaya Radha Madhava ~ Ramya Devi Dasi

Jaya Radha Madhava ~ Atmarama Dasa

Radha Krishna Pran Mora ~ Swarupa Damodara Dasa

Jaya Radha Madhava ~ Goloka ft Ellen Molnia

Ananta Das Babaji Baba's Teachings 3 - Sri Chaitanya Mahaprabhu discovers Radha kunda (part 1-2)

Mantra Therapy - Dec 2013 - Jaya Radha Madhava by Prash & Friends

Anik Sudhakar (chotta devotee) a 2 years 10 months boy doing Radha Krishna Pooja Feb 2013

VRINDAVAN, RADHA KUND & GOVARDHAN DARSHAN

Gitavali - 06.05 - Sri Krsnaer Vimsottara Sata Nam - radha vallabha, radha vinoda radha madhava

Arati of Sri Radha Madhava and Madan Mohan 2012

Jhulan Yatra at Sri Radha Kunja Bihari Mandir SKCM 2012

Jis Haal Mein | Jai Shri Radha Krishna | Bhajan

Radha Krishna Prana Mora

Pujay Bal Lalaji Shree in Junagadh Shree Radha-Raman Dev Darshan. (Mahotsav)

Gitavali - 06.04 - Sri Krsnaer Vimsottara Sata Nam - radha madhava kunja bihari gopi jana vallabha

Radha Krishna and the gopis in Vrindavana

HH Candramauli Swami - bhajan "Jaya Radha Madhava" - 25.09.2015

Gitavali - 02.03 - Arati Kirtan - Sri Yugala arati - jaya jaya radha krsna yugala milana arati

Jaya Radha Madhava by HH Bhakti Vijaya Narasimha Swami and Kisto Children in Iskcon Mauritius

radha krishna bhajan 10(b)1-28.wmv haveli sangeet pushti marg

Sri Radha (Miha riqueza é Radha)

Contents of this list:

Jaya Radha Madhava ~ Jagannatha Suta Dasa
Vishnu Jana swami - Radha Damodara Traveling Sankirtana Party Kirtans
Gour Govinda Swami - Bhakti Adhikara (from www.radha.name)
Radha Krishna Pran Mora ~ Swarupa Damodar Das
02 Aindra Prabhu Lectures (Part 1) - Everything is Radha
Bhakti Tirtha Maharaja - Die Before Dying (from www.radha.name)
Jaya Radha Madhava ~ Rasa
Jaya Radha Madhav I Western
Gour Govinda Swami - The Glories of Lord Shiva (from www.radha.name)
Radha Kund Parikrama / राधाकुण्ड
A.C. Bhaktivedanta Swami ~ Jaya Radha Madhava
Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Mantra
Aindra Prabhu Speaking about Srimati Radharani (from www.radha.name)
Radha Shyamasundara
Radha Girivaradhari ~ Chakrini Devi Dasi
Hare Krishna Radha Krishna Bhajan
Meat Eating - Prabhupada explains to Catholic Pries (from www.radha.name)
Gita Govindam - Ashtapathi #24- Kuru Yadunandana – Radha’s for Krishna
Shri Radha Krishna Dhyana Mantras by Shri Sadgurudev Ji Maharaj
Radha Ramana ~ Chakrini Devi Dasi
Jaya Radha Madhava (Vaishnava Bhajan)
Does astrology work - Sadhguru (from www.radha.name)
Sari Duniya Hai Diwani radha rani aap ki guru maa kamal swami vaishnav)
Radha Madhava Yugala Vihari
Radha Krishna Bol Bol ~ Swarupa Damodar Das
02 Aindra Prabhu Lectures (Part 3) - Everything is Radha
Radhanath Swami - Lecture On Sripad Madhvacharya (from www.radha.name)
Radha Nama ~ Our Passport to the Holy Dhama ~ HH Mahanidhi Swami
Kids - Vaishnava song - Radha Rani ki jai maharani ki jai
SRI Radha Raman Darshan
Radha Krishna Bol ~ Swarupa Damodara Dasa
02 Aindra Prabhu Lectures (Part 2)-Everything is Radha
Bhakti Charu Swami - SB 04 31 09 (from www.radha.name)
Radha Raman Mandir in VRINDAVAN Gopal Bhatta Gosvami
Srimad Bhagavatam Class by Her Grace.Sri Radha Govinda Dasi, Sri Dham Mayapur
Dwaraka Sun Radha Rani | Radha Krishna Best Bhajan | Jagdish Vaishnav (Maharaj)
Jaya Radha Madhava ~ Krishna Premi Dasi
amit vaishnav jitna radhe royi ryi kanha ke
Radha Govinda Goswami - SB Class 15 04 2012 ISKCON Juhu (from www.radha.name)
Radha Krishna prana more(by Srila Gurudev)
Radha Sarveshvara - pada of the Mahavani
Kids kirtan - Radha Priya @ Vaishnava winter festival - BALTIC 2014
02 Aindra Prabhu Lectures (Part 4)-Everything is Radha
Jaya Radha Madhava ~ Vishnu Tattva Dasa
ARTist fest in Kotor Montenegro- OM band- Jaya Radha Madhava :)
Tamal Krishna Goswami - excellent lecture at Fiji Islands (from www.radha.name)
Vrindavana Rymer - "Jaya Radha Madhava" Official Music Video
Radha Krishna Pran Mora ~ Agnideva Dasa
Krishna Premi Mayi Radha ~ Ramya Devi Dasi
Jaya Radha Madhava ~ Ramya Devi Dasi
Tamal Krishna Goswami - God, Demigods, Incarnations from www radha name
Jaya Radha Madhava ~ Atmarama Dasa
Sivarama Swami bhajans ISKCON London (from www.radha.name)
Radha Krishna Pran Mora ~ Swarupa Damodara Dasa
Ravindra Swarupa das - Test of a True Vaishnava (from www.radha.name)
Jaya Radha Madhava ~ Goloka ft Ellen Molnia
Bhakti Vikasa Swami, Mangala Arati Kirtan at Mayapur (from www.radha.name)
Ananta Das Babaji Baba's Teachings 3 - Sri Chaitanya Mahaprabhu discovers Radha kunda (part 1-2)
Aindra Prabhu - Holy name and Kirtan (from www.radha.name)
Srimad Bhagavatam 4.11.21 Class by Her Grace.Sri Radha Govinda Dasi, Slovenia, Europe.
Yadunandana Swami - Lecture, ISKCON Amsterdam (from www.radha.name)
Srila Prabhupada - various videos from (www.radha.name)
Gour Govinda Swami in Bhubanesvara 1981 (from www.radha.name)
Tamal Krishna Goswami - Memories of Srila Prabhupada (from www.radha.name)
Jayapataka Swami - Glories of Mother Ganges (from www.radha.name)
Radha Govinda Goswami - Bhagavatam Class ISKCON Juhu (from.www.radha.name)
Satsvarupa das Goswami disciples talk (from www.radha.name)
Navayogendra Swami Rathayatra Speech (from www.radha.name)
Navayogendra Swami - ISKCON Scarborough (from www.radha.name)
Mahanidhi Swami - The best way to rectify one's offense (from www.radha.name)
Suhotra Swami Ultimate standard of right (from www.radha.name)
Dinabandhu das - Vraja Dham Raval Kartika (from www.radha.name)
Radhanath Swami - SB Class (from www.radha.name)
Bhakti Swarup Damodar Swami - Power of Assosiation (from www.radha.name)
Jayadvaita Swami - lecture (from www.radha.name)
Sacinandana Swami - Lecture New Mayapur France (from www.radha.name)
Bhakti Brhat Bhagavat Swami - Gaura Purnima Class (from www.radha.name)
Rohini Suta das Festival of Jaganntha Misra (from www.radha.name)
Srila Prabhupada meets Lennon, Harrison and Yoko Ono (from.www.radha.name)
Mahanidhi Swami -Significance of Sound Vibration (from www.radha.name)
Sadaputa Prabhu - UFOs and Vedic world (from www.radha.name)
Bhakti Rasamrita Swami SB 1 17 3 (from www.radha.name)
Radhanath Swami - Power of Renunciation (from www.radha.name)
Sridhar Swami - Memories of Srila Prabhupada (from www.radha.name)
Romapada Swami - lecture 2011 (from www.radha.name)
Purnacandra das about George Harrison (from www.radha.name)
Sacinandana Swami - Harinama Sankirtana (from www.radha.name)
Giriraj Swami Bhagavatam Lecture (from www.radha.name)
Bhakti Caitanya Swami - Initiation Ceremony (from www.radha.name)
Bhakti Vinoda Swami - Three modes of Material Nature from www radha name
Gopal Krishna Goswami, Vrindavan Temples Parikrama 2012 (from www.radha.name)
Bhaktimarga Swami's Vyasa Puja celebrations (from www.radha.name)
Jayadvaita Swami - Sunday Feast Class 12 may 2013 (from www.radha.name)
Aindra Prabhu Salagrama katha from www radha name
Navayogendra Swami - lecture (from www.radha.name)
Jayapataka Swami - JPS Live (from www.radha.name)
Navayogendra Swami - Memories of Srila Prabhupada (from www.radha.name)
Guru Prasad Swami - Worshipers of other Gods (from www.radha.name)
Chandramukha Swami - Sri Krishna Caitanya (from www.radha.name)
Bhakti Rasamrita Swami - Sense gratification causes spiritual death (from www.radha.name)
Aindra Prabhu Worldwide ISKCON Nama Sankirtan Revolution from www radha name
Suhotra Swami on Tantrism (from www.radha.name)
Mantra Therapy - Dec 2013 - Jaya Radha Madhava by Prash & Friends
Devamrita Swami - Bhagavad Gita Importance (from www.radha.name)
Sivarama Swami Vyasa puja address - New Vraja dhama (from www.radha.name)
Sacinandana Swami - Sermons of a Hermit (from www.radha.name)
Anik Sudhakar (chotta devotee) a 2 years 10 months boy doing Radha Krishna Pooja Feb 2013
Mahanidhi Swami - What Radha Krsna do in just 24 minutes (from www.radha.name)
Bhakti Caitanya Swami class (from www radha name)
Giriraj Swamij Lecture - Panchatattva (from www.radha.name)
Sivarama Swami Maharaja - Morning puja, 2011 (from www.radha.name)
Romapada Swami Strategic Planning in ISKCON (from www.radha.name)
Devamrita Swami - Bhakti House 2012 (from www.radha.name)
Srila Prabhupada - Intimate Details (from www.radha.name)
VRINDAVAN, RADHA KUND & GOVARDHAN DARSHAN
Gour Govinda Swami on Guru Tattva (from www.radha.name)
Madhavananda das Types of Disciples from (from www.radha.name)
Narayan Maharaj Performing Prabhupada Funeral Ceremony (from www.radha.name)
Dina bandhu das - Secret Pastimes of Lord Krishna (from www.radha.name)
Devamrita Swami - Power Of Choice (from www.radha.name)
Srila Prabhupada chanting Hare Krishna Maha Mantra (from www.radha.name)
Smita Krishna Swami - Lecture for Narasimha Caturdasi Croatia (from www.radha.name)
Smita Krishna Swami - Harinama Sankirtana (from www.radha.name)
Dina Bandhu das - Ashesvar Mahadev, Vrinda Kund (from www.radha.name)
Satsvarupa das Goswami - Memories of Srila Prabhupada (from www.radha.name)
Gitavali - 06.05 - Sri Krsnaer Vimsottara Sata Nam - radha vallabha, radha vinoda radha madhava
Gour Govinda Swami - The Strong Boat of Sadhu Sanga (from www.radha.name)
Arati of Sri Radha Madhava and Madan Mohan 2012
Atma Tattva das on Sripad Madhvacarya (from www.radha.name)
Jhulan Yatra at Sri Radha Kunja Bihari Mandir SKCM 2012
Drutakarma das - Forbidden Archeology (from www.radha.name)
Jis Haal Mein | Jai Shri Radha Krishna | Bhajan
Ramai Swami ISKCON Sydney March 2012 (from www.radha.name)
Bhakti Tirtha Swami - Worship the books (from www.radha.name)
Dravida das - Giving brahmacari cloth talks (from www.radha.name)
Devamrita Swami - Myth or Reality (from www.radha.name)
Bhanu Swami speaks on AIDS-HIV from (www.radha.name)
Jayadvaita Swami - What is (from www.radha.name)
Dina Bandhu das - The Jewel chest (from www.radha.name)
Bir Krishna Goswami Sunday Feast, ISKCON Sydney (from www.radha.name)
Partha Sarathi Das Goswami - Limbs of Devotion (from www.radha.name)
Radha Krishna Prana Mora
Bhakti Vikasa Swami - Glorification of Bhagavad Gita (from www.radha.name)
Bhaktivaibhava Swami SB Lecture 4 28 33 (from www.radha.name)
Bhakti Tirtha Swami Interview (from www.radha.name)
Memories of Srila Prabhupada 1 from (www.radha.name)
Hridaynanda Goswami - Remembering Prabhupada as the Founder Acharya (from www.radha.name)
Bhurijana das - Home Program 2012 Melbourne from (www.radha.name)
Indradymna Swami - Amazon Sankirtana Party, Bhaktivedanta Manor 1987 from www radha name
Atmatattva das - Prabhupada (from www.radha.name)
Bhakti Sundar Goswami - Kirtan and talk ' or ' (from www.radha.name)
Candramauli Swami - Lecture, 2011 (from www.radha.name)
Bhakti Swarup Damodar Swami - Spiritual Enquiry, Zurich (from www.radha.name)
Vishnujana Swami - Ratha Yatra Address (from www.radha.name)
Pujay Bal Lalaji Shree in Junagadh Shree Radha-Raman Dev Darshan. (Mahotsav)
Gitavali - 06.04 - Sri Krsnaer Vimsottara Sata Nam - radha madhava kunja bihari gopi jana vallabha
Bhakti Vidya Purna Swami - SB 3 9 22 (from www.radha.name)
Hari Sauri das SB Introduction ISKCON Leicester (from www.radha.name)
Radha Krishna and the gopis in Vrindavana
Bhakti Vikasa Swami, Carrying the Weight of the Parampara (from www.radha.name)
Devamrita Swami - Art of Happy Living Lecture (from www.radha.name)
Bhakti Rasamrita Swami SB 1 17 5 (from www.radha.name)
Srila Prabhupada A Television Interview from (www.radha.name)
Bhakti Sudhir Goswami - The Nature of the Vaishnavas (from www.radha.name)
HH Candramauli Swami - bhajan "Jaya Radha Madhava" - 25.09.2015
Radha Raman Swami - Srila Bhaktivinod Thakur katha (from www.radha.name)
Suhotra Swami - Scientists philosophers and real wisdom (from www.radha.name)
Bhakti Tirtha Swami - March on Washington, 1993 (from www.radha.name)
Dinabandhu das at Kaliya Ghat 2004 (from www.radha.name)
Bhakti Tirtha Swami - Srila Prabhupada books (from www.radha.name)
Gour Govinda Swami - Genuine Spiritual Master from www radha name
Bhakti Tirtha Swami Speaks on Global Peace (from www.radha.name)
Bhakti Purusottama Swami - Prabhupada Lila Smaranam (from www.radha.name)
Indradyumna Swami - Initiation Ceremony in ISKCON NY (from www.radha.name)
Rtadhvaja Swami - Sunday Program (from www.radha.name)
Bhurijana Prabhu - Japa Sound Vibration from (www.radha.name)
Srila Prabhupada at Park Dancing - Lecture (from.www.radha.name)
Badrinarayan Das - GBC Strategic Planning (from www.radha.name)
Anutama das - Spiritual Spectrum, Labeling Religionists (from www.radha.name)
Gitavali - 02.03 - Arati Kirtan - Sri Yugala arati - jaya jaya radha krsna yugala milana arati
Radhanath Swami - Spiritual principles for married couples (from www.radha.name)
Romapada Swami - on eternal time (from www.radha.name)
Mahanidhi Swami - never goes stale (from www.radha.name)
Bhakti Vidya Purna Swami How to see Krishna evertwhere (from www.radha.name)
Radhanath Swami Krishna Is Eager For Devotees Happiness from www radha name
Purushatraya Swami - Agnihotra, Recife 2010 (from www.radha.name)
Radhanath Swami - Distractions On The Path Of Bhakti from www radha name
Jaya Radha Madhava by HH Bhakti Vijaya Narasimha Swami and Kisto Children in Iskcon Mauritius
Hridayananda Goswami - Lecture (from www.radha.name)
Bhakti Charu Swami SB 1 9 40 (from www.radha.name)
Sacinandana Swami - S.B Class New Vrindaban 2008 (from www.radha.name)
Bhakti Rasamrita Swami SB 10 05 20 (from www.radha.name)
Lokanath Swami initiation (from www.radha.name)
Michael Cremo A Vedic Alternative to Darwin (from www.radha.name)
Niranjana Swami - Patiently pursuing the goal (from www.radha.name)
Vedavyasa Priya Swami Lecture (from www.radha.name)
radha krishna bhajan 10(b)1-28.wmv haveli sangeet pushti marg
Sri Radha (Miha riqueza é Radha)
Bhaktividya Purna Swami - Tasty Travels in India, Mayapur (from www.radha.name)
Janananda Goswami - SB class (from www.radha.name)

Bhajan Lyrics View All

तुम रूठे रहो मोहन,
हम तुमको मन लेंगे
कान्हा की दीवानी बन जाउंगी,
दीवानी बन जाउंगी मस्तानी बन जाउंगी,
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले,
हर घडी हर पल, हर घडी हर पल।
नी मैं दूध काहे नाल रिडका चाटी चो
लै गया नन्द किशोर लै गया,
सब के संकट दूर करेगी, यह बरसाने वाली,
बजाओ राधा नाम की ताली ।
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है
तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है
बांके बिहारी की देख छटा,
मेरो मन है गयो लटा पटा।
यह मेरी अर्जी है,
मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है
ये तो बतादो बरसानेवाली,मैं कैसे
तेरी कृपा से है यह जीवन है मेरा,कैसे
मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
क्या दे दे भई, क्या दे दे
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आयंगे।
एक बार आ गए तो कबू नहीं जायेंगे ॥
ना मैं मीरा ना मैं राधा,
फिर भी श्याम को पाना है ।
आँखों को इंतज़ार है सरकार आपका
ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका
फूलों में सज रहे हैं, श्री वृन्दावन
और संग में सज रही है वृषभानु की
हर साँस में हो सुमिरन तेरा,
यूँ बीत जाये जीवन मेरा
दिल लूटके ले गया नी सहेलियो मेरा
मैं तक्दी रह गयी नी सहेलियो लगदा
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
ऐ उधो हमे ज्ञान की पोथी ना सुनाना॥
प्रीतम बोलो कब आओगे॥
बालम बोलो कब आओगे॥
मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़
श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ,
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ
तेरे बगैर सांवरिया जिया नही जाये
तुम आके बांह पकड लो तो कोई बात बने‌॥
वृदावन जाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है,
सारी दुनियां है दीवानी, राधा रानी आप
कौन है, जिस पर नहीं है, मेहरबानी आप की
जय राधे राधे, राधे राधे
जय राधे राधे, राधे राधे
बहुत बड़ा दरबार तेरो बहुत बड़ा दरबार,
चाकर रखलो राधा रानी तेरा बहुत बड़ा
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
अपनी वाणी में अमृत घोल
अपनी वाणी में अमृत घोल