Share this page on following platforms.

Home Gurus Chitralekha Deviji

Popular Chitralekha & Devi videos

Deleted video

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-13

Radhe Radhe Bol Dhun By Devi Chitralekha Full Audio Song Juke Box

Sankirtan | Hare Krishna | Devi Chitralekha Ji

Highlights Of Devi Chitralekhaji's (Deviji's) 18th Birthday Celebration (19-1-2015) From Nepal

Radhe Radhe Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Gurgaon | Shrimad Bhagavad Katha | Devi Chitralekha | Day 5

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-4

Subah Sham Aathon Pahar Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Deleted video

Devi Chitralekha Ji Shrimad Bhagwat Katha Part-84 Gurgaon

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-5

Brindaban Dhaam Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Deleted video

DEVI CHITRALEKHA Bhagwad Katha Rewansi

Shri Krishna Govind Hare Murari By Devi Chitralekhaji (Deviji)

Hare Krishna Maha Mantra By Devi Chitralekhaji (Deviji)

Gau Seva Dham Bhumi Pujan By Devi Chitralekha ji (Deviji) On 23-6-2013-Part 2

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-27

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-19

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-31

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-3

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-2

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-17

Deleted video

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-24

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-12

DEVI CHITRALEKHA Bhagwad Katha Rewansi

Devi Chitralekhaji (Deviji) & Gau Seva Dham Hospital

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-34

DEVI CHITRALEKHAJI BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-20

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-37

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-30

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-33

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-22

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-11

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Gau Seva Dham Bhumi Pujan By Devi Chitralekha ji (Deviji) On 23-6-2013-Part 1

krishna leela, shri krishna, radhey krishna, dahi handiutsav, devi chitralekha,

A dança indiana de Citralekha Devi Dasi

Private video

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-36

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-25

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-10

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-26

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-38

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-16

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-23

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-15

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-1

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-21

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-14

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-28

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-32

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-35

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-9

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-6

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-8

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-29

Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-7

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Contents of this list:

Deleted video
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-13
Radhe Radhe Bol Dhun By Devi Chitralekha Full Audio Song Juke Box
Sankirtan | Hare Krishna | Devi Chitralekha Ji
Highlights Of Devi Chitralekhaji's (Deviji's) 18th Birthday Celebration (19-1-2015) From Nepal
Radhe Radhe Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Gurgaon | Shrimad Bhagavad Katha | Devi Chitralekha | Day 5
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-4
Subah Sham Aathon Pahar Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Deleted video
Devi Chitralekha Ji Shrimad Bhagwat Katha Part-84 Gurgaon
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-5
Brindaban Dhaam Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Deleted video
DEVI CHITRALEKHA Bhagwad Katha Rewansi
Shri Krishna Govind Hare Murari By Devi Chitralekhaji (Deviji)
Hare Krishna Maha Mantra By Devi Chitralekhaji (Deviji)
Gau Seva Dham Bhumi Pujan By Devi Chitralekha ji (Deviji) On 23-6-2013-Part 2
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-27
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-19
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-31
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-3
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-2
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-17
Deleted video
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-24
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-12
DEVI CHITRALEKHA Bhagwad Katha Rewansi
Devi Chitralekhaji (Deviji) & Gau Seva Dham Hospital
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-34
DEVI CHITRALEKHAJI BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-20
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-37
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-30
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-33
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-22
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-11
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
Gau Seva Dham Bhumi Pujan By Devi Chitralekha ji (Deviji) On 23-6-2013-Part 1
krishna leela, shri krishna, radhey krishna, dahi handiutsav, devi chitralekha,
A dança indiana de Citralekha Devi Dasi
Private video
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-36
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-25
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-10
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-26
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-38
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-16
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-23
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-15
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-1
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-21
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-14
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-28
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-32
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-35
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-9
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-6
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-8
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-29
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-7
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI
DEVI CHITRALEKHA BHAGWAD KATHA REWANSI

Bhajan Lyrics View All

हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
ऐ उधो हमे ज्ञान की पोथी ना सुनाना॥
हम प्रेम नगर के बंजारिन है
जप ताप और साधन क्या जाने
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया ।
राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया ॥
मेरे जीवन की जुड़ गयी डोर, किशोरी तेरे
किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया
ज़रा छलके ज़रा छलके वृदावन देखो
ज़रा हटके ज़रा हटके ज़माने से देखो
मुझे रास आ गया है,
तेरे दर पे सर झुकाना
दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन
राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा
श्याम देखा घनश्याम देखा
तीनो लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी॥
लाली की सुनके मैं आयी
कीरत मैया दे दे बधाई
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए॥
सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी
यह तो जाने दुनिया सारी है
मेरा आपकी कृपा से,
सब काम हो रहा है
बांके बिहारी की देख छटा,
मेरो मन है गयो लटा पटा।
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
बरसाने मे दोल, के मुख से राधे राधे बोल,
राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से ,
मैया करादे मेरो ब्याह,
प्रीतम बोलो कब आओगे॥
बालम बोलो कब आओगे॥
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
जुबा पे राधा राधा राधा नाम हो जाए॥
कोई पकड़ के मेरा हाथ रे,
मोहे वृन्दावन पहुंच देओ ।
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ से गर जो हरा कहाँ जाऊँगा सरकार
Ye Saare Khel Tumhare Hai Jag
Kahta Khel Naseebo Ka
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम
जग में साचे तेरो नाम । हे राम...
श्री राधा हमारी गोरी गोरी, के नवल
यो तो कालो नहीं है मतवारो, जगत उज्य
मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
क्या दे दे भई, क्या दे दे
मुझे चाहिए बस सहारा तुम्हारा,
के नैनों में गोविन्द नज़ारा तुम्हार
मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
जय राधे राधे, राधे राधे
जय राधे राधे, राधे राधे