Share this page on following platforms.

Home Gurus Chitralekha Deviji

devi chitralekha

Sadhvi Chitralekha Deviji Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 30

Radhike Le Chal Parli Paar Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

surinderpal,UK interview,devi chitralekha ji, surinderpal, uk, artist,

Radhe Radhe Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sadhvi Chitralekha Deviji Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 27

Jeena Jeena Female Cover | Chitralekha Sen | Sarthak Nakul | Shravan Modi

Subah Sham Aathon Pahar Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 27

Radhe Radhe Bol Dhun By Devi Chitralekha Full Audio Song Juke Box

Sadhvi Chitralekha Deviji Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 27

SHALA RAJKARNACHI EP 3 CHITRALEKHA PATIL

Teeno Lokan Se Nyari Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 30

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 52

Chitralekha dasi

Jo Ras Baras Rayo Barsane Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 29

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 13

Brindaban Dhaam Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sankirtan Radhe Radhe Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Hari Sharnam Hari Sharnam Devi Chitralekha [Full Song] - Braj Tarange

Piyun Dhho Dhho Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 29 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 27

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 74

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 27

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 09

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 23

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 82

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 23

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 58

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 27

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 15

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 26

Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 83

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 25 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 28 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 28 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 27 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 29 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 25 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 26

Chitralekha Person of the Year 2007 - Intro

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 30

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 25 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 27 of 27

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 23

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 27 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 26

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 29

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 24

Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 24

Radhey Radhey Bol By Devi Chitralekha [Full Song] I Radhey Radhey Bol

Contents of this list:

Sadhvi Chitralekha Deviji Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 30
Radhike Le Chal Parli Paar Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
surinderpal,UK interview,devi chitralekha ji, surinderpal, uk, artist,
Radhe Radhe Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sadhvi Chitralekha Deviji Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 27
Jeena Jeena Female Cover | Chitralekha Sen | Sarthak Nakul | Shravan Modi
Subah Sham Aathon Pahar Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 27
Shrimad Bhagwat Katha By Devi Chitralekha ji (Deviji) At Gau Seva Dham, Hodal-Haryana June 2013-13
Radhe Radhe Bol Dhun By Devi Chitralekha Full Audio Song Juke Box
Sadhvi Chitralekha Deviji Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 33
SHALA RAJKARNACHI EP 3 CHITRALEKHA PATIL
Teeno Lokan Se Nyari Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 30
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 52
Chitralekha dasi
Jo Ras Baras Rayo Barsane Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 29
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 13
Brindaban Dhaam Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sankirtan Radhe Radhe Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Hari Sharnam Hari Sharnam Devi Chitralekha [Full Song] - Braj Tarange
Piyun Dhho Dhho Devi Chitralekha [Full Song] I Brij Ki Malik Radha Rani
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 29 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 116
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 102
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 23
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 74
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 138
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 29
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 24
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 42
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 09
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 23
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 82
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 23
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 58
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 27
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 15
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 26
Chitralekha Deviji Bhagwat Katha Part 83
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 25 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 28 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 4 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 28 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 27 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 12 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 3 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 20 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 15 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 17 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 29 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 10 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 16 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 8 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 22 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 13 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 25 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 5 of 26
Chitralekha Person of the Year 2007 - Intro
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 1 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 19 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 6 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 30
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 14 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 23 of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 25 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 7 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 1 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 27 of 27
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 3 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 21 of 23
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 27 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 5 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 9 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 11 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 2 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 26 of 26
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 6 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 7 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 24 of 29
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part of 24
Sadhvi Chitralekha Deviji - Day 4 of 7 Shrimad Bhagwat Katha - Part 2 of 24
Radhey Radhey Bol By Devi Chitralekha [Full Song] I Radhey Radhey Bol

Bhajan Lyrics View All

जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया
जब शमा बुझ गयी तो महफ़िल में रंग आया
कहना कहना आन पड़ी मैं तेरे द्वार ।
मुझे चाकर समझ निहार ॥
राधे तु कितनी प्यारी है ॥
तेरे संग में बांके बिहारी कृष्ण
तू राधे राधे गा ,
तोहे मिल जाएं सांवरियामिल जाएं
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज
पारवती भी मना कर ना माने त्रिपुरारी,
कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला,
मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला ।
कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना
मेरा मन ही न लगे श्यामा तेरे बिना
कोई पकड़ के मेरा हाथ रे,
मोहे वृन्दावन पहुंच देओ ।
ज़री की पगड़ी बाँधे, सुंदर आँखों वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे
मेरे जीवन की जुड़ गयी डोर, किशोरी तेरे
किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे
मेरा यार यशुदा कुंवर हो चूका है
वो दिल हो चूका है जिगर हो चूका है
कान्हा की दीवानी बन जाउंगी,
दीवानी बन जाउंगी मस्तानी बन जाउंगी,
कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला।
मैं तो कहुँ सांवरिया बाँसुरिया वाला॥
राधे मोरी बंसी कहा खो गयी,
कोई ना बताये और शाम हो गयी,
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
एक कोर कृपा की करदो स्वामिनी श्री
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे॥
हर साँस में हो सुमिरन तेरा,
यूँ बीत जाये जीवन मेरा
हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गये राधा
राधा राधा राधा राधा
बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया,
बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो
राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से ,
मैया करादे मेरो ब्याह,
लाली की सुनके मैं आयी
कीरत मैया दे दे बधाई
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए॥
जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या
उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है ।
वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का,
कान्हा भी दीवाना है श्री श्यामा
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से
गोविन्द नाम लेकर, फिर प्राण तन से
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया
इक तारा वाजदा जी हर दम गोविन्द
जग ताने देंदा ए, तै मैनु कोई फरक नहीं
तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
अच्युतम केशवं राम नारायणं,
कृष्ण दमोधराम वासुदेवं हरिं,
जग में सुन्दर है दो नाम, चाहे कृष्ण
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम