Share this page on following platforms.

Home Gurus Gyananand Ji

Popular Videos - Sanskar TV & Hans Ji Maharaj

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 13th Oct 2015 || Day 1

Exclusive Interviews of "Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj" on Sanskar Tv Channel | Part 1

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 4

Exclusive Interviews of "Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj" on Sanskar Tv Channel | Part 2

#Sanskar Live | Shri Murlidhar Ji Maharaj | 108 Ramcharitmanas & Ram Katha | Ayodhya ( U.P) | Day 2

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 14th Oct 2015 || Day 2

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 15th Oct 2015 || Day 3

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 17th Oct 2015 || Day 5

LIVE - Shri Ram Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji - 30th Dec 2015 || Day 5

LIVE - Shri Ram Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji - 1st Jan 2016 || Day 7

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 2

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 15th Oct 2015 || Day 3

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 16th Oct 2015 || Day 4

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 1 - PART 2

LIVE - Shri Ram Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji - 31th Dec 2015 || Day 6

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 15

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 19th Oct 2015 || Day 7

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 8

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 17th Oct 2015 || Day 5

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 16

SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 5

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 11

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 3

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 3

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 6

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 18th Oct 2015 || Day 6

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Muralidhar Ji Maharaj - 13th Oct 2015 || Day 1

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 19th Oct 2015 || Day 7

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 13

SANSKAR LIVE - SWAMI SHRI PURUSHOTTAM JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - MEERUT (U.P) - DAY 7

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 7

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 12

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 2

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 01 - PART 1

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 18th Oct 2015 || Day 6

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 14th Oct 2015 || Day 2

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 4

SANSKAR LIVE - SHRI ASHOKANAND JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VARANASI (U.P) - DAY 2

SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 4

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 16th Oct 2015 || Day 4

SANSKAR LIVE - SHRI ASHOKANAND JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VARANASI (U.P) - DAY 5

SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 2

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 21st Oct 2015 || Day 9

Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 20th Oct 2015 || Day 8

SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 4

SANSKAR LIVE - SHRI ASHOKANAND JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VARANASI (U.P) - DAY 4

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - BANGALURU (KARNATAKA) - DAY 3

SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 1

SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 2

SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 6

SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 3

SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 7

SANSKAR LIVE SHRI GYANANAND JI MAHARAJ GITA PRAVACHAN JAGADHARI,HARYANA) DAY 1 PART 02

SANSKAR LIVE - SHRI GYANANAND JI MAHARAJ - GITA PRAVACHAN (JAGADHARI,HARYANA) - DAY 5

SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 7

SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 3

SANSKAR LIVE - SHRI GYANANAND JI MAHARAJ - G.I.E.O GITA MAHOTSAV - BRAHMA SAROVAR, KURUKSHETRA

SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 6

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 1

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - BANGALURU (KARNATAKA) - DAY 2 - 2

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 1

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 7

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 3

SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - BANGALURU (KARNATAKA) - DAY 1

SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 3

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 2

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 6

Raghunathgarh ( 26 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

Raghunathgarh ( 24 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 5

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 10

Pali, Rajasthan (11 May 2015) | Nani Bai ro Mayaro | Shri Ramprasad Ji Maharaj

Raghunathgarh ( 27 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Part 2

SANSKAR LIVE - SHRI PUNDARIK GOSWAMIJI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JATIPURA (MATHURA) - DAY 1

Raghunathgarh ( 25 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 9

#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 14

SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 7

Contents of this list:

Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 13th Oct 2015 || Day 1
Exclusive Interviews of "Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj" on Sanskar Tv Channel | Part 1
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 4
Exclusive Interviews of "Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj" on Sanskar Tv Channel | Part 2
#Sanskar Live | Shri Murlidhar Ji Maharaj | 108 Ramcharitmanas & Ram Katha | Ayodhya ( U.P) | Day 2
Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 14th Oct 2015 || Day 2
Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 15th Oct 2015 || Day 3
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 17th Oct 2015 || Day 5
LIVE - Shri Ram Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji - 30th Dec 2015 || Day 5
LIVE - Shri Ram Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji - 1st Jan 2016 || Day 7
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 2
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 15th Oct 2015 || Day 3
Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 16th Oct 2015 || Day 4
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 1 - PART 2
LIVE - Shri Ram Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji - 31th Dec 2015 || Day 6
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 15
Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 19th Oct 2015 || Day 7
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 8
Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 17th Oct 2015 || Day 5
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 16
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 5
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 11
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 3
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 3
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 6
Sanskar LIVE - Shrimad Bhagwat Katha by Shri Avdheshanand Giri Ji Maharaj - 18th Oct 2015 || Day 6
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Muralidhar Ji Maharaj - 13th Oct 2015 || Day 1
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 19th Oct 2015 || Day 7
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 13
SANSKAR LIVE - SWAMI SHRI PURUSHOTTAM JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - MEERUT (U.P) - DAY 7
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 7
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 12
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 2
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - JODHPUR - DAY 01 - PART 1
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 18th Oct 2015 || Day 6
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 14th Oct 2015 || Day 2
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 1
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 4
SANSKAR LIVE - SHRI ASHOKANAND JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VARANASI (U.P) - DAY 2
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 4
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 16th Oct 2015 || Day 4
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 4
SANSKAR LIVE - SHRI ASHOKANAND JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VARANASI (U.P) - DAY 5
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 2
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 21st Oct 2015 || Day 9
Sanskar LIVE - Shri Ram Katha by Shri Muralidhar Ji Maharaj - 20th Oct 2015 || Day 8
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 4
SANSKAR LIVE - SHRI ASHOKANAND JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - VARANASI (U.P) - DAY 4
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - BANGALURU (KARNATAKA) - DAY 3
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 1
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 5
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 2
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 6
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 3
SANSKAR LIVE - SHRI DHARMADEV MAHARAJ- SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JIND (HARYANA) - DAY 7
SANSKAR LIVE SHRI GYANANAND JI MAHARAJ GITA PRAVACHAN JAGADHARI,HARYANA) DAY 1 PART 02
SANSKAR LIVE - SHRI GYANANAND JI MAHARAJ - GITA PRAVACHAN (JAGADHARI,HARYANA) - DAY 3
SANSKAR LIVE - SHRI GYANANAND JI MAHARAJ - GITA PRAVACHAN (JAGADHARI,HARYANA) - DAY 5
SANSKAR LIVE - SHRI GYANANAND JI MAHARAJ - GITA PRAVACHAN ,JAGADHARI (HARYANA) - DAY 2
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 7
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 3
SANSKAR LIVE - SHRI GYANANAND JI MAHARAJ - G.I.E.O GITA MAHOTSAV - BRAHMA SAROVAR, KURUKSHETRA
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 6
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 1
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - BANGALURU (KARNATAKA) - DAY 2 - 2
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 1
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 7
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 3
SANSKAR LIVE - SHRI RAMPRASAD JI MAHARAJ - NANI BAI RO MAYARO - BANGALURU (KARNATAKA) - DAY 1
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 3
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 2
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 6
Raghunathgarh ( 26 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 1
Raghunathgarh ( 24 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Shrimad Bhagvad Katha | Rishikesh | Day 5
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 6
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 10
Pali, Rajasthan (11 May 2015) | Nani Bai ro Mayaro | Shri Ramprasad Ji Maharaj
Raghunathgarh ( 27 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Part 2
SANSKAR LIVE - SHRI PUNDARIK GOSWAMIJI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - JATIPURA (MATHURA) - DAY 1
Raghunathgarh ( 25 June 2014 ) | Panch Ved Mahabharat | Shri Rajendra Das Ji Maharaj
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 9
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 5
#Sanskar Live | Shri Rajendra Das Ji Maharaj | Panch Ved Mahabharat | Raghunathgarh | Day 14
SANSKAR LIVE - SHRI HANS JI MAHARAJ - SHRIMAD BHAGAVAT KATHA - CHURU (RAJASTHAN) - DAY 7
SANSKAR LIVE - SHRI RADHAKRISHNA JI MAHARAJ - RAS BHAGAVAT KATHA - JODHPUR (RAJASTHAN) - DAY 2

Bhajan Lyrics View All

तेरे दर की भीख से है,
मेरा आज तक गुज़ारा
बहुत बड़ा दरबार तेरो बहुत बड़ा दरबार,
चाकर रखलो राधा रानी तेरा बहुत बड़ा
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ,
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ
मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे
मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांबल
करदो करदो बेडा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
श्याम बुलाये राधा नहीं आये,
आजा मेरी प्यारी राधे बागो में झूला
कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला,
मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला ।
Ye Saare Khel Tumhare Hai Jag
Kahta Khel Naseebo Ka
कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला।
मैं तो कहुँ सांवरिया बाँसुरिया वाला॥
ज़रा छलके ज़रा छलके वृदावन देखो
ज़रा हटके ज़रा हटके ज़माने से देखो
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ,बलिहार
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए॥
यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यूँ गोरी, मैं क्यूँ काला
सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी
यह तो जाने दुनिया सारी है
बृज के नन्द लाला राधा के सांवरिया
सभी दुख: दूर हुए जब तेरा नाम लिया
हर साँस में हो सुमिरन तेरा,
यूँ बीत जाये जीवन मेरा
श्री राधा हमारी गोरी गोरी, के नवल
यो तो कालो नहीं है मतवारो, जगत उज्य
दिल लूटके ले गया नी सहेलियो मेरा
मैं तक्दी रह गयी नी सहेलियो लगदा
सब के संकट दूर करेगी, यह बरसाने वाली,
बजाओ राधा नाम की ताली ।
अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते है
सपने में आ जाना मईया,ये बोल के सोते है
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा
शयाम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन
सांवरिया है सेठ ,मेरी राधा जी सेठानी
यह तो सारी दुनिया जाने है
मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले,
हर घडी हर पल, हर घडी हर पल।
दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन
राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर
मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे
अपनी वाणी में अमृत घोल
अपनी वाणी में अमृत घोल
ज़िंदगी मे हज़ारो का मेला जुड़ा
हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा
जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या
उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है ।
प्रभु कर कृपा पावँरी दीन्हि
सादर भारत शीश धरी लीन्ही
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
ऐ उधो हमे ज्ञान की पोथी ना सुनाना॥